Alle berichten van wim

Kerkdienst 11 oktober 2020

In deze kerkdienst ging ds. C.E. Lavooij voor.
Het orgel werd bespeeld door Willem Lekkerkerker.
Tijdens de preek wordt verwezen naar een lezing, waarvan de video onder de video van de kerkdienst is opgenomen.

Coronadag vanuit de Dorpskerk

Op dinsdag 6 oktober 2020 werd in de Dorpskerk van Vaassen een coronadag georganiseerd. Deze dag bestond uit twee delen, het deel dat overdag van 10.00-16.00 uur via een livestream was te volgen, is hieronder te zien. Vanwege de aangescherpte maatregelen vonden we het niet passend om de kerk open te stellen voor publiek. 

Tijdens deze dag werden telkens ervaringen van mensen weergegeven, die vertelden wat corona voor hen heeft betekend. Uiteraard waren dat soms verdrietige zaken, maar het leverde ook positieve verhalen op. Uiteraard waren er verhalen vanuit de zorg en mensen die zelf corona hebben gehad, maar ook organisaties, verenigingen, stichtingen en kerken komen aan de orde. 

Het programma werd afgewisseld met livebeelden vanuit de kerk, waar kaarsjes werden aangestoken, ervaringen werden uitgewisseld en telkens livemuziek was te horen.

Aandacht voor elkaar (avond-programma)

In Vaassen wordt op 6 oktober 2020 een bezinningsdag corona georganiseerd.

Vanuit de Dorpskerk is van 10.00-16.00 uur en van 19.00-21.00 uur een livestream te volgen. Daarin zijn mensen aan het woord over hun ervaringen met corona en wordt (live)muziek gemaakt.

Ook worden vragen van kijkers en luisteraars beantwoord en kunnen ze ook verhalen en gedichten opsturen, vragen om een kaars te branden enzovoort.

Deze vragen kunnen worden gestuurd aan bezinningsdagvaassen@gmail.com.

Aandacht voor elkaar (dag-programma)

In de Dorpskerk wordt op 6 oktober 2020 een bezinningsdag corona georganiseerd.

Vanuit de Dorpskerk is van 10.00-16.00 uur en van 19.00-21.00 uur een livestream te volgen. Daarin zijn mensen aan het woord over hun ervaringen met corona en wordt (live)muziek gemaakt.

Ook worden vragen van kijkers en luisteraars beantwoord. Ook kan worden gevraagd om een kaarsje te branden en de naam van diegene te laten noemen.Deze vragen kunnen worden gestuurd aan bezinningsdagvaassen@gmail.com.

Kerkdienst 4 oktober 2020

Vandaag gaat ds. C.E. Lavooij voor in de dienst.

Bezinningsdag corona

Tijdens de Nationale actie Aandacht voor Elkaar, die op 6 oktober 2020 startte, verzorgde de Dorpskerk in Vaassen een dagdurende livestream. U kon bekeken worden tussen 10.00 en 16.00 uur en tussen 19.00 en 21.00 uur. Tijdens deze uren kon iedereen reageren en verzoeken indienen. 

Corona heeft een groot effect gehad op de maatschappij. Ondernemers hebben het moeilijk, mensen verliezen hun baan of zien hun inkomsten inzakken. Maar ook het gemis van persoonlijke contacten, de afstand die er moet zijn en het gemis van de nabijheid van anderen. Het leed is nog niet geleden, want we lijken aan de vooravond te staan van een tweede golf met alle onzekerheden die daarmee gepaard gaan. Veel mensen maken zich daarom zorgen over hun toekomst. Premier Rutte heeft aangegeven dat we daar in de maatschappij een moment bij stil moeten staan en heeft een bezinningsdag aangekondigd, die met lokale initiatieven ingevuld moet worden. De Dorpskerk voorziet in een van die initiatieven.

Tijdens de dag zijn video’s van Vaassenaren, of mensen die in Vaassen werken, te zien. Zij vertellen over hun ervaringen met corona, zoals ze het thuis of op het werk hebben ervaren. Ze vertellen over de impact die corona heeft op de samenleving, de verenigingen en festiviteiten. Een blik terug, een blik vooruit, ervaringen en lessen die we uit de afgelopen tijd hebben geleerd.

In de kerk konden mensen een kaarsje laten aansteken en zo even stilstaan bij het verdriet van henzelf of van anderen. Tijdens de dag was vanuit de kerk ook regelmatig muziek te horen. 

Het liefst hadden we iedereen naar de kerk willen laten komen, maar dit zou vanwege de nieuwe maatregelen niet verstandig geweest zijn.  

Deze livestream is mede mogelijk gemaakt doordat de apparatuur in de Dorpskerk met een subsidie van de provincie Gelderland kon worden aangeschaft.

Meditatie 30 september 2020

De meditatie van vandaag wordt verzorgd door Annemarieke Witteveen.

Kerkdienst van 27 september 2020

In deze kerkdienst gaat ds. C.M. van der Leek-Vosmeer voor.
Het orgel wordt bespeeld door Ina Mijnheer.

Kerkdienst 20 september 2020

Ds. C.M. van der Leek-Vosmeer gaat voor in deze dienst op Startzondag.

Tijdens de dienst werd tevens onderstaand filmpje getoond, waarin de jeugdwerker het thema van de dienst (schatgraven) inleidt voor de kinderen.

Uitnodiging KIDSkerk

Op 27 september 2020 begint het seizoen weer voor de KIDSkerk. In de Startdienst een week eerder worden de kinderen uitgenodigd voor de volgende week.

Als je het lijflied (dat op de achtergrond van de video klonk) nog eens wilt horen, kun je onderstaande video starten.