Alle berichten van Albert Brouwer

Op woensdagavond 18 mei spreekt prof. dr. Teus M. Hofman over het thema ‘Arm en rijk in crises’

Klik op de afbeelding voor de livestream van deze avond

Op dinsdagavond 8 maart 2022 om 19.45 uur spreekt Dr. ir. Emanuel Rutte over ‘van algemeen the├»sme naar chrsitendom

Op woensdagavond 13 oktober 2021 om 19.45 uur spreekt Lt. Kol. Ine Voorham over het werk van het Leger des Heils.

Stichting Vrienden van de Vaassense Dorpskerk

Opgericht 1 januari 2008. RSIN 816130942.

Verzoek om uitstel publicatieplicht ANBI

Helaas is het onze stichting niet gelukt om voor 1 juli 2021 de jaarstukken te publiceren. De reden daarvan is dat ik eind juni 2021 wegens drukke werkzaamheden voor de Stichting en een ziekenhuisopname eind juni niet in staat was om tijdig de gevraagde gegevens aan de Belastingdienst  op te leveren.

Wij verzoeken u om 4 maanden uitstel voor het inleveren van de gegevens te verlenen.

Vaassen, 2 juli 2021.

Hartelijk dank voor uw begrip,

A.J. van der Zaan

Penningmeester

Klik op deze afbeelding voor de livestream. De lezingenavond begint op 15 juni 2021 om 19.45 uur.

Uitvaartdienst Lub Visch

Deze uitvaartdienst begint op vrijdag 18 december om 10.30 uur.

Klik op deze afbeelding voor de livestream. De lezingenavond begint om 19.45 uur.

In deze lezing spreekt dr. Emanual Rutte over Apologie in deze tijd. Dr. Rutten werd vooral bekend met zijn studie naar argumenten voor het bestaan van God.