Categorie archief: Nieuws

Ds. Lavooij geniet van een korte vakantie

Ds. C.E. Lavooij is van 27 maart tot en met 2 april afwezig.
Aanspreekpunt voor pastorale zorg in wijk Oost is Marijke Dekker, telefoon 573109 of 06-20392354.
In de ochtenddienst van 31 maart gaat ds. J.H. van Osch voor.

Hosanna gaat op zondag 31 maart naar Duitsland

Christelijk gemengd koor Hosanna gaat op uitnodiging van onze partnergemeente in Borghorst naar Duitsland. Daar verleent het koor medewerking aan een oecumenische dienst in de St. Cosman en Damian Kirche in het naburige Horstmar-Leer.

Het koor vertrekt om 14.30 uur per bus vanaf het parkeerterrein voor de Cannenburch en verwachten rond 22.00 uur weer thuis te zijn.

Mensen die mee willen, kunnen zich bij Riky Timmermans-van ’t Einde (0578-572279) opgeven. Er wordt een bijdrage in de kosten gevraagd van tien euro.

MessAgedienst met Rob Visser en Living Letter

Op zondagavond 31 maart wordt de volgende MessAgedienst in de Dorpskerk gehouden. De dienst begint om 19.00 uur en wordt geleid door ds. Rob Visser. Het thema van de dienst is: “Terugzien, afzien, voorzien en uitzien”. Living Letter uit Wapenveld zal medewerking verlenen aan deze dienst.

Ds. Rob Visser is in Vaassen bekend als voorganger vooral bekend als predikant van de Grote Kerk in Apeldoorn. Op koninginnedag 2009 oogste hij alom bekendheid door de Grote Kerk open te stellen na het tragisch afgelopen bezoek van de koninklijke familie aan Apeldoorn. In 2010 volgde hij zijn roeping door als missionaire predikant naar de nieuwe wijk IJburg in Amsterdam te gaan. 

De band Living Letter uit Wapenveld is in 2012 opgericht en brengt in optredens met zang, muziek en enthousiasme de positieve boodschap van geloof, hoop en liefde. Daarmee willen ze als leden van de band laten zien wat hun geloof voor hen betekend. Zoals ze het zelf zeggen: “Wij willen door middel van muziek uitstralen wie onze God is en laten ervaren dat Hij leeft! Hopelijk kan iedereen die onze muziek hoort een stukje van deze levende God ‘lezen’”.

De dienst begint weliswaar om 19.00 uur, maar vanaf 18.30 uur is iedereen al van harte welkom om even wat te drinken. De dienst wordt gehouden in de Dorpskerk aan de Markt in Vaassen. Aan het einde van de dienst wordt een collecte gehouden voor de onkosten van de dienst.

Dorpskerk Vaassen ondertekent intentieverklaring voor dementievriendelijke gemeente

De Hervormde Gemeente is een van de organisaties die in de gemeente Epe op 7 maart jongstleden de intentieverklaring hebben getekend voor de dementievriendelijke gemeente.

‘Samen dementievriendelijk’ is een landelijk initiatief waaraan steeds meer gemeenten meedoen. Een dementievriendelijke gemeente is een samenleving waarin mensen met dementie gewoon kunnen meedoen. Waarin zij hun eigen boodschappen doen, hun bankzaken regelen, naar hun vereniging of kerk gaan of een bezoek brengen aan de bibliotheek of een museum. En waarin de gemeenschap hen een handje toesteekt wanneer zij het even niet meer weten. Dit is mogelijk als inwoners weten hoe ze het beste kunnen omgaan met iemand met dementie. Van bakker tot buurman en van dokter tot wijkagent. Dat als we iemand op straat tegenkomen die verward oogt, we niet een blokje omlopen, maar op erop afstappen en vragen of we kunnen helpen. Dat we eerst oogcontact maken, geruststellen en daarna een korte vraag kunnen stellen. Dat we belangstelling tonen en ze in hun waarde laten.

Wie zingt mee?

Op Stille Zaterdag (20 april) zal een projectkoor o.l.v. Peter Witteveen meewerken aan de dienst die om 21.00 uur begint. Zingt u graag, maar u heeft geen tijd om lid van een koor te zijn, dan is dit uw kans!
Het projectkoor zingt vierstemmig en iedereen is van harte welkom om mee te zingen. Het projectkoor doet een speciale oproep aan mannen om zich op te geven!
Het projectkoor repeteert om 17.00 uur in de Dorpskerk op de volgende zaterdagen: 16 maart, 30 maart en 13 april.
De generale repetitie is op zaterdag 20 april om 17.00 uur. Deze repetitie wordt in de Tabernakel gehouden.

Doopdienst 10 maart 2019

Op zondag 10 maart 2019 lieten Marijn en Wilanka Lamberink hun dochter Denaiya Hilligje Willie (Denaiya) dopen in de Dorpskerk.
We wensen hen veel voorspoed toe met de opvoeding van hun dochter en Gods zegen.

Daarom Pasen

Laten we deze 40 dagen tijd ook eens benutten om “een goed gesprek” aan te gaan met mensen die (niet meer zo vaak) in onze kerk komen. U kunt ze wijzen op onze activiteiten met Pasen.

Zoals:
– Bijeenkomst begraafplaats;
– Paasontbijt;
– Paaszang;
– En onze kerkdiensten.

We bieden daarbij een hulpmiddel aan in de vorm van de CD Daarom Pasen.
Deze CD’s liggen vanaf vandaag in de kerk. Mochten ze op zijn of kunt u niet naar de kerk komen, dan kunt u ze gratis bestellen bij de landelijke kerk.

Staffband Leger des Heils

Op zondagmiddag 24 februari 2019 kwam de Staffband van het Leger des Heils naar Vaassen om een Songs of Praise te verzorgen. Het koor Campanella uit Holten verleende haar medewerking aan de bijeenkomst. De kerk zat overvol

Staffband van het Leger des Heils brengt Songs of Praise naar Vaassen

Zondagmiddag 24 februari a.s. zijn topmuzikanten van het Leger des Heils en zangers van het gemengd koor Campanella paraat om een heerlijke Songs of Praise in de Dorpskerk in Vaassen te beleven.

De naam ‘Songs of Praise’ verraadt al dat er veel gezongen wordt. Ook zijn er afzonderlijke bijdragen van de Amsterdam Staff Band en het gemengd koor Campanella. Gezamenlijk brengen zij het muziekstuk ‘The Light of the World’ ten gehore.

De Amsterdam Staff Band (ASB) bestaat uit 35 topmuzikanten afkomstig uit heel Nederland, allemaal actief in een van de lokale Leger des Heilsafdelingen. Olaf Ritman, de dirigent, is verslingerd aan muziek en in het bijzonder aan Leger des Heilsrepertoire. Hij omschrijft het als volgt: ‘Eenmaal besmet met de brass muziek van het Leger des Heils, dan kom je daar je leven lang niet vanaf!’ Maandelijks verzorgt de ASB concerten, festivals e.d.

Het gemengd koor Campanella o.l.v. Henry Huisjes heeft een breed repertoire. Henry Huisjes kenmerkt zijn dirigentschap als volgt: ‘Het beste uit mensen halen en samen toewerken naar een mooi muzikaal eindresultaat, dat is mijn uitdaging als dirigent’.

Zondagmiddag 24 februari om 15.00 uur verzorgen de Amsterdam Staff Band en het gemengd koor Campanella uit Holten een ‘Songs of Praise’ in de Dorpskerk aan het Marktplein 7 te Vaassen. De toegang is gratis, er wordt wel een collecte gehouden.

Update opbrengst Kerkbalans 2019

In Kerkklank van februari is de eerste stand van Actie Kerkbalans gepubliceerd. Omdat er veel vragen van gemeenteleden kwamen, hebben we besloten om nu de laatste stand te vermelden. Op dit moment is er € 148.000 toegezegd door in totaal 838 deelnemers.

Dat betekent dat er de afgelopen weken nog vijfduizend euro is binnengekomen, doordat mensen die niet thuis waren hun reactie alsnog doorgaven. Als u er nog niet aan toegekomen bent, kunt u uw bijdrage alsnog overmaken.

Hartelijk dank!

De kerkrentmeesters