Categorie archief: Nieuws

Onze gemeente in actie

Op zaterdagavond 10 november is ds. Lavooij voorgegaan in de doorlopende kerkdienst in de Bethelkerk in Den Haag. Deze wordt gehouden omdat kerkasiel wordt verleend aan de familie Tamrazyn. Dit gezin van 2 ouders met 3 kinderen uit Armenië is al 9 jaar in ons land en dreigt uitgezet te worden.

Al gedurende 2 weken zijn er ‘estafette’ diensten, waarin predikanten uit heel het land voorgaan. Iedere voorganger, samen met belangstellenden, houden ‘diensten’ van circa twee uur met schriftlezingen, overdenkingen, en zang, en proberen samen de situatie dragelijker te maken voor deze familie en daarnaast om de zorg voor deze vluchtelingen aan God voor te leggen.

Naar mijn mening is het belangrijk dat we als christelijke gemeenten laten zien dat we er zijn voor deze kwetsbare groep mensen en ook dat wij onze stem laten horen om aandacht te vragen voor de schrijnende en slepende asielprocedures waarvan veelal ook kinderen de dupe dreigen te worden. Humanere, rechtvaardiger en daadkrachtiger procedures kunnen het leed hopelijk verlichten, maar dat vraagt wijsheid en wel van Hem die alles overziet.

Wij mochten naast onze voorganger nog met vier gemeenteleden, waarvan twee jongeren van de 20+ groep, deze bijzondere bijeenkomst bijwonen. Onze tijdspanne liep van 22.00 uur tot 24.00 uur waarin onze dominee een aantal hoofdstukken uit Job voorlas en zijn lijden, de reactie van de omstanders en Gods geloof in zijn vriend Job overdacht.

Met gebed, stille momenten en liederen die acapella werden gezongen was het mooi om onze eenheid in Christen zijn, over grenzen heen, te mogen ervaren en onze medemens een hart onder de riem te mogen steken.

André van Laar

Liturgisch bloemstuk

 

Woorden bij de symbolische schikking

Dankdag voor gewas en arbeid.
Een dag waarop we stilstaan bij het dagelijks leven,
de actualiteiten en de wereld om ons heen.
Een dag waarop we dankbaar mogen zijn voor het 
jaar dat achter ons licht.

In actie tegen uitzetting

Ds. Lavooij heeft afgelopen zaterdag 10 november van 22.00-24.00 een dienst geleid in de Haagse Bethelkerk en daarmee meegedaan aan de non-stopkerkdienst om te voorkomen dat het Armeense gezin Tamrazyan wordt uitgezet. ​Het gezin woont negen jaar in Nederland, de kinderen zijn hier geworteld, de oudste dochter is politiek actief (CU), studeert en doet vrijwilligerswerk.​ Het kerkasiel is geen actie tegen de rechtsstaat. Maar wel een signaal dat wetten en regels humaner moeten worden toegepast, zoals het kinderpardon. ​

Shine zingt in MessAgeDienst

 

Op zondagavond 18 november vindt in de Vaassense Dorpskerk de volgende MessAgedienst plaats. Arjan van der Spek zal in deze dienst voorgaan. Gospelgroep Shine uit Nijverdal zal meewerken aan de dienst. Het koor staat onder leiding van André Bijleveld.

Het belooft een bijzondere dienst te worden, want er zullen nummers van popartiest Sting worden gezongen. Het thema van deze dienst is ‘Fragile’. Het thema verwijst naar de kwetsbaarheid van mensen en de noodzaak om elkaar bij te staan, wanneer de ander hulp nodig heeft. In deze laagdrempelige dienst zullen onder meer prachtige nummers als ‘If you love someone’, ‘Let your soul be your pilot’, ‘Free free set them free’ en natuurlijk het themanummer ‘Fragile’ langs komen.

Gospelkoor Shine is al eerder in de Vaassense Dorpskerk geweest en de commissie nodigt hen graag weer uit voor deze dienst. Het koor bestaat twintig jaar en zingt vooral nummers van bekende gospelartiesten. Het maken van een tour met nummers van Sting is hun meest recente project en is een uitdaging dat het koor maar al te graag aangaat. 

 

André Bijleveld heeft de artistieke leiding in handen. Hij is dirigent van meerdere koren, waaronder Next Generation en The Young Church Singers uit Apeldoorn. Daarnaast is André vast jurylid van het EO-programma Korenslag. Met zijn enthousiasme weet hij veel uit zijn koren te halen en maakt hij elk optreden bijzonder. Een band begeleidt het koor tijdens de optredens.

De dienst begint op 19.00 uur, maar vanaf 18.30 uur is iedereen al van harte welkom om van tevoren een kopje koffie te drinken. De toegang is gratis. Wel wordt aan het einde van de dienst een extra collecte gehouden voor de onkosten van de dienst.

De Dorpskerk luidt de noodklok voor het klimaat

 

Op zaterdag 1 december luiden de klokken van de Dorpskerk om twee minuten voor twaalf. We luiden dan de noodklok voor het klimaat. Wij doen mee aan dit initiatief van Greenpeace, net als een groot aantal kerken en instellingen in heel Nederland. Daarmee geven we een gezamenlijk signaal, vlak voor de internationale klimaattop in Polen. Gedurende twee minuten laten we samen horen dat het nu tijd is voor actie om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Nederland moet voorop lopen en zorgen dat we onder de anderhalve graad opwarming blijven.

Voedselbank, collecte en inzameling goederen

Dankdag voor gewas en arbeid. Een dag waarop we stilstaan bij het dagelijks leven, de actualiteiten en de wereld om ons heen. Een dag waarop we dankbaar mogen zijn voor het jaar dat achter ons ligt.

Daarom houden we elk jaar een inzameling voor de plaatselijke Voedselbank. Naast inzameling van goederen, worden de diaconale collecten vandaag bestemd voor de locale Voedselbank. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Meer weten over het werk van de Voedselbank, kijk op www.voedselbankvaassen.nl of vraag een van de diakenen.
Kan de Voedselbank op uw steun rekenen?
De gezamenlijke diaconieën

Film Homecoming

Een indrukwekkende film die laat zien wat er in een (Hongaars) dorp gebeurt, wanneer een Joodse vader en zijn zoon er na de oorlog terugkeren!
De film duurt 1,5 uur.
Iedereen, jong en oud, zal van deze film onder de indruk raken.
De film wordt op 15 november vanaf 20.00 uur vertoond, u bent vanaf 19.30 uur welkom.
De film wordt vertoond in het vooronder van de Tabernakel.

Opbrengst ontbijtactie

 

Zaterdag 3 november hebben vrijwilligers en diakenen in alle vroegte weer een groot aantal mensen verrast met een lekker ontbijtje.
Dit jaar zijn er 109 pakketten bezorgd (exclusief de pakketten voor de sponsoren), waarbij het in 90% van de bestellingen ging om een verrassing. Dit laatste is voor de bezorgers extra prettig, want nagenoeg alle pakketten waren al vooruit betaald.
De actie leverde het mooie bedrag van 668 euro op, dat volledig ten goede komt aan het gezamenlijke project in Moldavië / Bethania.

De kosten van deze actie worden gedekt door onze vaste sponsoren, te weten: GMM Luchttechniek B.V., Bakkerij Breden, Bouw- en aannemingsbedrijf Van Laar, Slagerij Kroon, Albert Heijn, Administratiekantoor John ten Arve, een anonieme sponsor en ICT-Partners.
Deelnemers, sponsoren en helpers: hartelijk bedankt!

De gezamenlijke diaconieën

Inzameling voor de Voedselbank

 

Op woensdag 7 november vieren we in de Dorpskerk “Dankdag voor Gewas & Arbeid”.
We staan dan ook weer stil bij het goede werk dat de lokale Voedselbank doet. Daarom zamelen we geld en goederen voor hen in.
Woensdagavond, zaterdagmorgen en zondag worden de materialen in de Dorpskerk worden ingeleverd.
Dank voor uw/jouw steun.

De gezamenlijke diaconieën

Opbrengst voor de actie voor Sulawesi

 

De emmeractie voor Sulawesi heeft ruim € 2.000,- opgebracht.
Ruim € 500,- via de welbekende emmers in de kerk, aangevuld met € 1.485,- via bankoverschrijvingen.
Mede namens de inwoners van Sulawesi onze hartelijke dank.

De diaconie