Categoriearchief: Nieuws

Graven rond de Dorpskerk

Het zal de meeste mensen wel zijn opgevallen dat de afgelopen weken bij de Dorpskerk graafwerkzaamheden plaatsvonden. De nutsbedrijven moesten wat kabelwerkzaamheden in de Torenstraat en op het Marktplein uitvoeren.

Omdat bekend is dat er rond de Dorpskerk een begraafplaats is geweest, waar tot 1829 Vaassenaren werden begraven, duurden de graafwerkzaamheden wat langer. Wanneer tijdens de graafwerkzaamheden op menselijke resten wordt gestuit, wordt een archeoloog ingeschakeld om deze te onderzoeken, uit te graven en veilig te stellen.

In het najaar zal de archeoloog een bijeenkomst organiseren waarin voor geïnteresseerden een toelichting wordt gegeven op de vondsten.

Meer informatie

Op dinsdagmiddag 9 juli begon de vakantie van ds. Lavooij.

Voor dringende pastorale hulp kunt u contact opnemen met ouderling Marijke Dekker: telefoon 573109 of 06-20392354.

Zomeravondzang met Peter Witteveen in Vaassen

De Evangelisatiecommissie in Vaassen organiseert met de stichting Meere-orgel uit Epe gedurende de zomermaanden om de twee weken een aantal zangavonden. Tijdens de avonden worden bekende geestelijke liederen gezongen.

De eerste avond wordt op 10 juli verzorgd door Peter Witteveen op het Armbrost-orgel in de Vaassense Dorpskerk.

U hoeft geen boekje mee te nemen op de avonden in Vaassen, want de liederen worden via de beamer geprojecteerd. Na afloop kan iedereen onder het genot van een kopje koffie of thee nog even blijven napraten over deze avond en op deze manier andere bezoekers informeel ontmoeten.

Er volgen nog drie avonden.
Op 24 juli zal Herman Dalhuisen de tweede zangavond verzorgen door op het Meere-orgel van de Grote Kerk in Epe te spelen.
Op 7 augustus verzorgt Fred van den Berg de derde avondzang op het Armbrost-orgel van de Vaassense Dorpskerk. Zijn dochter Janny zal op haar dwarsfluit tevens haar medewerking verlenen.
Op 21 augustus bespeelt Ane Mulder het Meere-orgel van de Grote Kerk in Epe. Bariton Zwier van der Weerd uit Oene zal aan deze avond meewerken.

De avonden beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor het bestrijden van de onkosten van de avonden.

MessAge-dienst met By Grace en ds. Hans van Ark was een succes

Vanavond een prachtige MessAge-dienst in de Dorpskerk.
Gospelkoor By Grace uit Bennekom verleende medewerking aan de dienst en ds. Hans van Ark ging voor in deze dienst. Het thema was: “Zegen”.

MessAgedienst met ds. Van Ark en By Grace

Op zondag 30 juni 2019 wordt om 19.00 uur een laagdrempelige MessAge-dienst in de Dorpskerk georganiseerd. Voorganger in deze dienst is ds. Hans van Ark. Gospelkoor By Grace uit Bennekom zal muzikale medewerking verlenen en de samenzang begeleiden. Het thema van de dienst is: “Zegen”

Ds. Hans van Ark is al jaren bekend in Vaassen. Hij heeft een vlotte en directe manier van preken die velen aanspreekt. Hans is een ondernemend man die zich onder meer voor scouting Nederland heeft ingezet en tegenwoordig leiding geeft aan het missionaire werk vanuit de Protestantse Kerk van Nederland. Onlangs is hij tevens verkozen in de provinciale staten van Gelderland.

Gospelkoor By Grace bestaat nog niet zo lang en is daarom bij de meesten nog niet bekend. In september 2017 werd het door ruim veertig enthousiaste en gemotiveerde zangers uit de regio rond Bennekom opgericht. Het koor staat onder leiding van dirigent Marleen van der Kolk. Het koor zingt een breed repertoire van gospels, spirituals, worshipliederen en hymnen. By Grace is een interkerkelijk koor en wil door middel van zang en muziek God prijzen en het geloof in Jezus Christus en het evangelie uitdragen.

Vanaf 18.30 uur is de Dorpskerk open en staat de koffie, thee en fris klaar. Dan is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan met leden van de werkgroep.

Vaassen bidt voor buitenlandse kerken

Op vrijdagavond 21 juni komen vanaf 20.00 uur gelovigen uit verschillende kerken bijeen in de Vaassense Dorpskerk. Samen met veel andere kerken in Nederland komen we bij elkaar voor de Nacht van het Gebed. Dat duurt niet de hele nacht, we gaan door tot uiterlijk 01.00 uur.

Wereldwijd worden ruim 245 miljoen christenen vervolgd vanwege hun geloof. Zij hebben ons gebed nodig. Uiteraard bidden we in de kerken regelmatig voor hen, maar eenmaal per jaar willen we dat tijdens de Nacht van het Gebed samen doen met anderen. Dat doen we bewust ’s nachts, omdat juist dan veel vervolgde christenen het zwaar hebben.

Ds. Lavooij, predikant in de Dorpskerk en een van de initiatiefnemers van de Nacht van het Gebed, benadrukt dat het christelijk geloof in veel landen levensgevaarlijk is. Het afgelopen jaar kwam Asia Bibi veelvuldig in het nieuws, zij kreeg de doodstraf, maar is uiteindelijk door buitenlandse druk vrijgesproken. Zij is slechts een van de vele verdrukten. In het westen geven we anderen de ruimte om andere geloven te belijden, maar in veel landen is die ruimte er helaas niet. De verdrukking van de christelijke kerken wordt in een aantal landen momenteel zelfs heviger.

Tijdens de Nacht van het Gebed wordt slechts een beperkt deel van de tijd gebeden. We horen en zien ook verhalen van christenen uit onder meer Noord-Korea, de Filipijnen, Noord-Afrika en Nigeria. Open Doors heeft daarvoor materiaal beschikbaar gesteld dat ons laat kennismaken met de situaties waarin de verdrukte kerken zich bevinden en waar christenen in de wereld zoal mee te maken hebben. Ook is er tijd om onderling verhalen uit te wisselen en met elkaar te spreken over de vervolging van de christenen wereldwijd.

Alhoewel het fijn is als mensen de hele avond meedoen is het geen enkel probleem als je slechts voor even aanschuift. Gedurende de hele avond ben je van harte welkom, ook al is het maar voor een kwartiertje. Je kunt elk moment binnenlopen.

Roosmarijn Buitenhuis deed belijdenis

Roosmarijn Buitenhuis deed op eerste Pinksterdag openbare belijdenis van haar geloof in de ochtenddienst. Ze had mooie liederen gekozen, die in de dienst werden gezongen.

Symbolisch bloemschikken Pinksteren 2019

In het bloemstuk zijn verschillende bloemen gebruikt. Het staat symbool voor alle verschillende volkeren waar ook ter wereld en natuurlijk ook voor onze gemeente.

De oranje bloemen en de grassen die er boven uitsteken symboliseren de vlammen en tongen van vuur en de wind die de Geest van God over de Wereld verspreid.

Voor Roosmarijn, die vandaag in het openbaar belijdenis doet van haar geloof, staat er naast de schikking een Rozemarijn kruidenplantje. Deze symboliseert volgens de geschiedenis, vriendschap en trouw.

De klimop verbindt deze met de gemeente.

Wat betekent Pinksteren eigenlijk?

Op dinsdagavond 21 mei wordt in Daams’ Molen een avond georganiseerd over de betekenis van Pinksteren. Kees Lavooij en Andreas Leha zullen als voorgangers uit Vaassense kerken die avond met de aanwezigen in gesprek gaan. De avond is voor iedereen toegankelijk en is de derde avond in een serie avonden over de betekenis van kerkelijke feestdagen. Wanneer u de eerdere avonden hebt gemist is dat niet erg, elke avond kan apart gevolgd worden.

Pinksteren is een lang weekend in het voorjaar en het wordt steeds mooier weer. Ideaal dus voor een weekend weg. Maar wat betekent Pinksteren nu eigenlijk binnen de christelijke traditie, wat is de bron en diepere betekenis achter het Pinksterverhaal. Het is niet voor niets een van de christelijke feestdagen geworden.

De voorgangers constateren dat mensen enerzijds steeds minder weten van Pinksteren en anderzijds dat er bij veel mensen ook juist steeds meer belangstelling voor komt. De drempel om voor deze informatie naar een kerk te komen is voor hen wellicht te hoog en daarom is gekozen om deze avonden op neutraal terrein te houden.   

Alhoewel deze avond vooral bedoeld is voor mensen die geen of niet veel kerkelijke binding hebben, zijn ook degenen die meer kerkelijk betrokken zijn van harte welkom om hierover met beide voorgangers in gesprek te gaan.  

De bijeenkomst wordt op dinsdagavond 21 mei 2019 van 19.30-21.30 uur gehouden in Koffie- en Theehuys ‘De Korenmolen’ in Daams’ molen aan de Jan Mulderstraat in Vaassen. 
Wie deel wil nemen kan zich aanmelden bij ds. Lavooij (ds.lavooij@gmail.com of 0578-842460). Deelname aan deze avond is gratis. De lekkere koffie of thee zijn op eigen kosten.

Dienst met liederen van Johannes de Heer

Op zondagavond 19 mei zal in de Dorpskerk een zangdienst worden georganiseerd, waarin liederen van Johannes de Heer worden gezongen. Ds. C.M. van der Leek-Vosmeer zal deze dienst leiden en het orgel wordt bespeeld door Fred van den Berg.

In de dienst zullen een aantal bekende liederen uit de bundel van Johannes de Heer worden gezongen. Liederen die voor velen mooie herinneringen oproepen. De dienst begint om 19.00 uur en alle belangstellenden zijn van harte welkom om deze dienst mee te vieren.