Categorie archief: Nieuws

Wat betekent Pinksteren eigenlijk?

Op dinsdagavond 21 mei wordt in Daams’ Molen een avond georganiseerd over de betekenis van Pinksteren. Kees Lavooij en Andreas Leha zullen als voorgangers uit Vaassense kerken die avond met de aanwezigen in gesprek gaan. De avond is voor iedereen toegankelijk en is de derde avond in een serie avonden over de betekenis van kerkelijke feestdagen. Wanneer u de eerdere avonden hebt gemist is dat niet erg, elke avond kan apart gevolgd worden.

Pinksteren is een lang weekend in het voorjaar en het wordt steeds mooier weer. Ideaal dus voor een weekend weg. Maar wat betekent Pinksteren nu eigenlijk binnen de christelijke traditie, wat is de bron en diepere betekenis achter het Pinksterverhaal. Het is niet voor niets een van de christelijke feestdagen geworden.

De voorgangers constateren dat mensen enerzijds steeds minder weten van Pinksteren en anderzijds dat er bij veel mensen ook juist steeds meer belangstelling voor komt. De drempel om voor deze informatie naar een kerk te komen is voor hen wellicht te hoog en daarom is gekozen om deze avonden op neutraal terrein te houden.   

Alhoewel deze avond vooral bedoeld is voor mensen die geen of niet veel kerkelijke binding hebben, zijn ook degenen die meer kerkelijk betrokken zijn van harte welkom om hierover met beide voorgangers in gesprek te gaan.  

De bijeenkomst wordt op dinsdagavond 21 mei 2019 van 19.30-21.30 uur gehouden in Koffie- en Theehuys ‘De Korenmolen’ in Daams’ molen aan de Jan Mulderstraat in Vaassen. 
Wie deel wil nemen kan zich aanmelden bij ds. Lavooij (ds.lavooij@gmail.com of 0578-842460). Deelname aan deze avond is gratis. De lekkere koffie of thee zijn op eigen kosten.

Dienst met liederen van Johannes de Heer

Op zondagavond 19 mei zal in de Dorpskerk een zangdienst worden georganiseerd, waarin liederen van Johannes de Heer worden gezongen. Ds. C.M. van der Leek-Vosmeer zal deze dienst leiden en het orgel wordt bespeeld door Fred van den Berg.

In de dienst zullen een aantal bekende liederen uit de bundel van Johannes de Heer worden gezongen. Liederen die voor velen mooie herinneringen oproepen. De dienst begint om 19.00 uur en alle belangstellenden zijn van harte welkom om deze dienst mee te vieren.

Zangdienst Johannes de Heer

Op zondagavond 19 mei zal in de Dorpskerk een zangdienst worden georganiseerd, waarin liederen van Johannes de Heer worden gezongen. Ds. C.M. van der Leek-Vosmeer zal deze dienst leiden en het orgel wordt bespeeld door Fred van den Berg.

In de dienst zullen een aantal bekende liederen uit de bundel van Johannes de Heer worden gezongen. Liederen die voor velen mooie herinneringen oproepen. De dienst begint om 19.00 uur en alle belangstellenden zijn van harte welkom om deze dienst mee te vieren.

Borden voor de kerk

De trouwe kerkgangers weten allang dat ze welkom zijn in de Dorpskerk, maar toch worden in de toekomst borden met deze tekst regelmatig rond diensten en activiteiten van de Dorpskerk op het plein geplaatst. We hopen dat de borden eraan zullen bijdragen dat de stap voor gasten over de drempel van de kerk nog lager wordt.

Gebedskring

De Gebedskring van de Hervormde Gemeente komt op vrijdagavond 17 mei bij elkaar om 19.00 uur in de kerkenraadskamer in de Dorpskerk.

U wordt ook dan van harte uitgenodigd om mee te bidden. Ook kunt u uw gebedspunten doorgeven via wim@vanteinde.nl of 0578-576551. Dan worden ze voor u gebeden. Meer informatie over de gebedskring vindt u op de site van onze kerk: www.hervormdvaassen.nl.

Kerkdiensten zijn vanaf 14 mei weer via internet te ontvangen

De problemen met de uitzendingen van de kerkdiensten via internet worden de komende week opgelost. Op 14 mei wordt een nieuwe aansluiting gemaakt en na een test van de verbindingen kunt u de diensten weer volgen.

Orgelconcert Gert van Hoef

Op donderdagavond 16 mei geeft Gert van Hoef wederom een orgelconcert op het Armbrostorgel in de Dorpskerk in Vaassen. Vorig jaar wist hij veel aanwezigen te verrassen met zijn prachtige orgelspel en dat zal deze keer niet anders zijn.

Gert van Hoef is een van de jonge talentrijke Nederlandse organisten. Alhoewel hij nog maar 24 jaar oud is en nog maar net geslaagd is voor zijn conservatorium­opleiding, won hij al een aantal concoursen.

Tijdens het concert speelt Gert werken van bekende klassieke componisten als Bach, Schubert en Fauré. Daarnaast speelt hij ook een stuk van Klaas-Jan Mulder en enkele improvisaties van hemzelf. Het concert begint om 20.00 uur en de entree is slechts 7,50 euro. Hierbij is koffie of thee inbegrepen. De kerk is open vanaf 19.30 uur.

Uitleg aan kinderen

Ds. Lavooij legt aan een aantal kinderen uit de kerk een Joods ritueel uit. Het zal hier niet uitvoerend worden beschreven, het filmpje hieronder geeft het hele fragment weer.

Paasboodschap Gussew

We ontvingen van onze Russische Partnergemeente de volgende boodschap:

изображение.png

Liebe Schwestern und Brüder!

Es liegen zwischen einigen von uns viele hundert  Kilometer und trotz der Entfernung werden wir morgen in einem lauten Jubel gemeinsam “Christ ist erstanden” rufen. “Er ist wahrhaftig auferstanden! “

Wir wünschen Euch allen Zeichen der Auferstehung, die euren Glauben stärken. Dies möge in kleineren Lebenssiegen wie Versöhnung und Neuanfang geschehen. Aber auch Angesichts des Todes den Christus in ein Fest der Auferstehung und des Wiedersehens verwandeln kann.

Christ ist erstanden!

Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.
Offenbarung 1,18

Pastorin Natalia und Pastor Aleksey Chizhov, 

Gusev/Gumbinnen 2019

Voor wie het Duits niet helemaal kan volgen staat hieronder de vertaling van dit bericht:

Beste Zuster en Broeders!

Er liggen tussen ons vele honderden kilometers en ondanks de afstand zullen wij morgen in luid gejubel gemeenschappelijk “Christus is opgestaan” roepen. “Hij is waarlijk opgestaan”

Wij wensen jullie allen tekenen van de opstanding, die jullie geloof versterken. Deze zouden in kleine overwinningen in het leven zoals “verzoening” en “een nieuwe begin” kunnen beginnen. Maar ook door de dood van Christus in een feest van de opstanding en het weerzien veranderen  kan.
Christus is waarlijk opgestaan!

Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. ​Amen.
En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de doodzelf.
(Openbaringen 1 vers 18)

Zonovergoten Paaszang op Vaassens Marktplein

De laatste jaren is het traditie geworden dat, voor de kerkdiensten in Vaassen beginnen, op het Vaassense Marktplein een aantal Paasliederen worden gezongen. Een ensemble vanuit het Vaassens Fanfare Corps begeleidt de samenzang.
Ook dit jaar werd deze Paaszang goed bezocht en konden mensen van het zonnetje genieten. Door de lage temperatuur was de jas echter nog wel nodig.