Categorie archief: Nieuws

Voorlopige opbrengst actie Kerkbalans

Het voorlopige resultaat van de actie Kerkbalans is 143.500 euro. Ten opzichte van het resultaat direct na de actie Kerkbalans vorig jaar is dat een stijging van ongeveer drieduizend euro. Omdat nog niet alle toezeggingen zijn ingeleverd, zal dit bedrag nog wat stijgen en zullen we het begrootte bedrag van 146.000 euro overschrijden. Daarmee hebben we het begrootte tekort van 22.000 euro echter nog niet weggewerkt, maar zal dit tekort naar alle waarschijnlijkheid wel kleiner worden en hoeven we minder in te teren op ons eigen vermogen.
Al met al kunnen we terug zien op een mooie start van Kerkbalans 2018. De komende maanden zullen we moeten werken aan het binnenhalen van de laatste loodjes.
Iedereen die aan dit resultaat heeft bijgedragen van harte bedankt.
We denken daarbij vooral ook aan de tientallen lopers die zich de afgelopen weken voor deze actie hebben ingezet.
De kerkrentmeesters

Gezamenlijk project – Tabernakel & Dorpskerk

Terugkoppeling Stichting Kontaanoo

De afgelopen drie jaren hebben de beide kerken via Stichting Kontaanoo een project in Gambia (Jidda) ondersteund. De ondersteuning richtte zich primair op de bouw van een aantal schoolgebouwen. De jeugd heeft de toekomst. Maar daarnaast ook op de ontwikkeling / ondersteuning van de lokale maakindustrie.
Als beide kerken hebben we de afgelopen 3 jaar, door middel van collecten en acties (zoals het paasontbijt, de ontbijtactie) het mooie bedrag van € 10.751,- bijeengebracht. Een bedrag waar we als kerken trots op mogen zijn, en waar de stichting veel goed werk mee heeft kunnen doen.

Nieuw project:

In oktober 2017 zijn we gestart met een nieuwe project dat we wederom 3 jaar gaan ondersteunen. We gaan ons als kerken hardmaken voor een project in Moldavië (Bethania). Moldavië staat te boek als een van de armste landen van Europa. Het project richt zich op de hulp aan kinderen en ouderen. Op 4 februari 2018 komt een medewerkster van Kerk in Actie meer over dit project vertellen.
We hopen dat u, net als wij, enthousiast raakt. We kunnen het niet alleen, dus meld je aan bij een van de diakenen om samen dit project tot een succes te maken. En mocht je gevraagd worden, zeg dan niet op voorhand “NEE”.

De diaconie

Op 4 februari 2018 is er ’s avonds weer een laagdrempelige MessAge-dienst. Voorganger in deze dienst is ds. Sjoerd Muller uit Epe. Marianne van de Vlag & band zal wederom medewerking verlenen aan deze dienst en de samenzang begeleiden.

Thema van de dienst is: “De beuk erin”.

Vanaf 18.30 uur is er inloop met koffie/thee/fris en is er gelegenheid om in gesprek te gaan met leden van de werkgroep en de kerkenraad. Het belooft opnieuw een fijne dienst te worden en de werkgroep hoopt weer velen te mogen begroeten.

Na afloop is er t.b.v. de MessAge-diensten een extra collecte bij de uitgang.

Wees welkom!

Dienst in De Speulbrink

Op 1 februari is er om 16.00 uur weer een kerkdienst in de Huiskamer van De Speulbrink met als voorganger Ds. J. Smit.

Na de dienst drinken we gezellig een kopje koffie. Naast de bewoners van De Speulbrink en de bewoners van de zorgappartementen, zijn familie en vrienden ook van harte welkom.

Opbrengst verjaardagsfonds 2017

De busjes van het verjaardagfonds zijn weer geleegd. Er  is weer een fraai bedrag opgehaald en wel € 2.750,15.
Voor dit bedrag zal weer een nuttige bestemming voor onze gemeente worden gezocht.
De collectanten en gevers onze hartelijke dank hiervoor.

Inluiden Kerkbalans

Vanmiddag waren de klokken van de Dorpskerk door het hele dorp te horen, vanwege het inluiden van de actie Kerkbalans.

In onderstaande video, kunt u de klokken ook daadwerkelijk in werking zien.

Vaassen luidt actie Kerkbalans in

Samen met een groot aantal andere kerken in Nederland luidt de Vaassense Dorpskerk op zaterdag 20 januari om 13.00 uur haar klokken om aandacht te schenken aan de actie Kerkbalans. De landelijke actie start om 12.00 uur in Baarn.

De actie Kerkbalans is een jaarlijkse campagne van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk in Nederland. Met Kerkbalans vragen lokale kerken hun leden om een financiële bijdrage voor het plaatselijke kerkenwerk. Dit geld is nodig om de kerken financieel gezond te houden, want ze krijgen hiervoor geen subsidies of bijdragen vanuit de overheid.

“Ook al luiden de klokken van de Vaassense Dorpskerk, dat is natuurlijk niet alleen voor onze eigen gemeente bedoeld.”, meldt kerkrentmeester Wim van ’t Einde, “We luiden onze klokken net zo goed voor de andere geloofsgemeenschappen in Vaassen. We gunnen ook hen een goede opbrengst, want ook zij hebben het nodig”. Vanuit de Dorpskerk gaan veel vrijwilligers voor de kerk op pad om de brieven te bezorgen en een week later weer op te halen. “We zijn erg blij met deze vrijwilligers, want die nemen ons veel werk uit handen”, aldus Van ’t Einde. “Het is voor ons altijd een spannende week, waarin blijkt of we onze begroting waar kunnen maken. Gelukkig dragen onze leden goed bij en snappen ze ook dat ze de bijdrage van tijd tot tijd moeten verhogen om de kerkelijke kosten te kunnen blijven dekken.”

Dag 8 – Terug naar Vaassen

Tegen de harde wind in terug naar Vaassen; onze Gussew delegatie is terug in ons dorp.

En of de storm nog gevolgen had? U leest het op BuurtMaken.nl.

Dag 7 terug naar het westen

De reis wordt opnieuw in twee etappes naar het Westen gemaakt. Vandaag de eerste etappe naar Potsdam. Zou het negeren van een stopteken nog consequenties krijgen bij de grens?
 
Het verhaal leest u op BuurtMaken.

Dag 6 Sneeuw in Gussew

Het begint in Gussew te sneeuwen, maar onze delegatie gaat onverstoord door met het uitdelen van de voedselpakketten.
 
De avonturen van dinsdag leest u weer op BuurtMaken.nl.