Categoriearchief: Nieuws

Voedselbank, terugkoppeling opbrengst

De inzameling van levensmiddelen in de Dorpskerk en de Tabernakel in de week rond Dankdag heeft 29 volle kratten opgeleverd en via de collecten op woensdag en zondag is in de Dorpskerk € 739,80 opgehaald. Dit is inclusief een bedrag van ruim € 50,- dat op de zaterdag is opgehaald tijdens het uitdelen van koffie en soep. Met deze nieuwe activiteit hebben wij geprobeerd om het werk van de Voedselbank bij de voorbijgangers extra onder de aandacht te brengen. De resultaten laten zien dat we als kerkelijke gemeenten zeer betrokken zijn bij het wel en wee van onze medemens. Mede namens de Voedselbank onze hartelijk dank voor uw bijdrage.

De gezamenlijke diaconieën

Op zondag 17 november 2019 wordt om 19.00 uur een laagdrempelige MessAge-dienst in de Dorpskerk georganiseerd. Voorganger in deze dienst is Willem Wilbrink uit Lieren. Gospelkoor Seven uit Heerde zal muzikale medewerking verlenen en de samenzang begeleiden. Het thema van de dienst is: “Buigen of Barsten”. 

De voorbereidende commissie heeft nu eens geen dominee gevraagd om voor te gaan. Willem Wilbrink is namelijk docent aan de christelijke scholengemeenschap de Noordgouw in Heerde. Hij heeft een enorme passie voor zijn geloof en geeft aan dat hij vanaf zijn 17e mensen vertelt hoe geweldig het is dat God in mensen gelooft. Hij wil geloven als een kind en ervaart het als een compliment dat een aantal mensen vinden dat hij zich ook zo gedraagt. Hij neemt rustig ferme stellingen in, want zijn favoriete niet-christelijke lied is “Hand in hand, de kameraden”. Aan het einde van de avond drinkt hij graag een Westmalle Tripel en of dat ook de reden is dat hij het liefst het eerste lesuur vrij is mag ieder zelf invullen.

Gospelband Seven zal een aantal van nummers ten gehore brengen en de samenzang begeleiden. De band bestond oorspronkelijk uit zes leden, die het belangrijk vonden dat God ook een plaats in hun band moest hebben en daardoor kozen ze de naam Seven. De band wil mensen inspireren en motiveren met hun teksten en muziek. Ze willen ermee uitdragen wat geloof voor hen betekent, niet alleen in goede, maar ook in slechte tijden.

Vanaf 18.30 uur is de Dorpskerk open en staat de koffie, thee en fris klaar. Dan is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan met leden van de werkgroep.

Dankdag

Vandaag is het Dankdag voor gewas en arbeid. Zoals gewoonlijk werkt Hosanna mee aan deze dienst.

Mooi Family Event Hosanna

Op zaterdagavond 2 november 2019 hield christelijk gemengd koor Hosanna in de Dorpskerk van Vaassen een Family Event. Het koor zong natuurlijk zelf een aantal liederen, maar dit werd afgewisseld met allerlei optredens van kinderen en kleinkinderen van de koorleden.

Inzamelen voor de Voedselbank

Woensdag 6 (Dorpskerk) en zondag 10 (Tabernakel) november staan in het teken van Dankdag voor gewas en arbeid. Een dag waarop we stilstaan bij het dagelijks leven, een dag waarop we dankbaar mogen zijn voor het jaar wat achter ons ligt. Om andere mensen te helpen, willen wij u als gemeenteleden vragen op Dankdag etenswaren en non-food artikelen mee te nemen voor onze lokale voedselbank. Alcoholische dranken mogen NIET ingezameld worden. ZEGT HET VOORT, inzameling goederen:

  • Woensdag 6 november in de Dorpskerk, voorafgaande aan de dienst;
  • Zaterdag 9 november van 10:00-12:30 uur in de Dorpskerk, voor alle inwoners van ons dorp dus ook voor hen die niet of minder kerkelijk betrokken zijn, maar het werk van de Voedselbank een warm hart toedragen;
  • Zondag 10 november in de Dorpskerk en de Tabernakel, voorafgaande aan de diensten.

Meer weten over het werk van de Voedselbank, kijk op www.voedselbankvaassen.nl of vraag een van de diakenen.
Kan de Voedselbank op uw steun rekenen?                 
De gezamenlijke diaconieën

Family-event Hosanna

Zaterdagavond 2 november geeft christelijk gemengd koor Hosanna een muzikale avond in de Vaassense Dorpskerk. Het concert begint om 19.30 uur en de kerk is open vanaf 19.00 uur.
Die avond zal het koor een gevarieerd zangrepertoire ten gehore brengen. Naast het optreden van het koor zullen ook kinderen en kleinkinderen van koorleden optreden. Met de eigen inbreng daarvan en keuze van muziek zal het een bijzonder accent aan de avond geven.

De algehele leiding is in handen van de enthousiaste dirigent Bea Schreurs.
De begeleiding zal verzorgd worden door:
Henk van der Maten – orgel
Gerrit Koele – piano.
Als solisten zullen optreden:
Beert van Oene en Bert Smedinga

Kaarten voor deze avond zijn vooraf verkrijgbaar bij de koorleden en Kerkelijk Centrum “de Rank” aan de Torenstraat 15. En uiteraard voorafgaand aan het concert vanaf 19.00 uur in de Dorpskerk. De kaarten kosten vijf euro en daarvoor krijg u in de pauze koffie, thee of fris aangeboden.

Over de Koning en de graven

Op donderdagmiddag 24 oktober 2019 gaf archeoloog Peter Wemerman van Econsultancy (de groene jas op de achtergrond) een toelichting op de opgravingen rondom de Dorpskerk. Velen maakten van deze gelegenheid gebruik om even een kijkje te nemen bij de gevonden menselijke resten onder het Marktplein. De archeoloog lichtte een aantal zaken toe en beantwoorde vragen van de omstanders.

Ondertussen ging Nicole de Koning (het gele hesje op de voorgrond) verder met haar werk door de gevonden resten in kaart te brengen.

Op vrijdag 25 oktober worden de gevonden resten geborgen en voor onderzoek opgestuurd. Met de gemeente Epe wordt nog overlegd over het herbegraven van de resten.

Bijbelkring

Op dinsdag 22 oktober komt de Bijbelkring onder leiding van ds. Van ’t Veld weer bijeen in kerkelijk centrum ‘De Rank’. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en zal rond 21.30 afgelopen zijn.

U bent van harte welkom.

Caroline van de Vate toont Jos in Winterjas

Op de zaterdagen 19 en 26 oktober zal Caroline van de Vate-Lock enkele van haar werken in de Dorpskerk tentoonstellen. Waaronder het schilderij ‘Jos in Winterjas’.

Dat schilderij werd onlangs tentoongesteld in het Rijksmuseum in Amsterdam, nadat Caroline meedeed aan de zomertentoonstelling ‘Lang leve Rembandt’. Op de beamer in de kerk wordt een presentatie getoond, waarin the making of van het schilderij wordt weergegeven.

Caroline heeft zich laten inspireren door het schilderij ‘Titus in monnikspij’. Zij heeft ervoor gekozen haar zoon te schilderen in dezelfde houding, blik en met hetzelfde licht als in het schilderij van Rembrandt. Caroline zal ook een prent van Titus in monnikspij laten zien. Voor wie de zomertentoonstelling in het Rijksmuseum heeft gemist, of niet zover wilde reizen om het schilderij te zien, is dit een uitgelezen kans. De kerk is op beide zaterdagen open van 10.30-12.30 uur. U mag uw museum-jaarkaart meenemen, maar ook voor degenen die deze kaart niet hebben is de toegang gratis.

Dialectdienst in Vaassen

Op zondag 13 oktober wordt om 19.00 uur in de Dorpskerk van Vaassen een bijzondere kerkdienst gehouden, een dienst in het dialect. Voorganger is dominee Reinoud Wentink uit Winterswijk en het thema is: “God’s plannen en die van ons”.
Voor veel inwoners van de Vaassen en omstreken is het ‘Voassens’ de eerste taal, de moedertaal. Daarom is het van grote waarde als er ook in de ‘geloofstaal’, in kerken en in het pastoraat, woorden beschikbaar zijn in dit dialect. Het voelt meteen ‘vertrouwd’ als er passende woorden in het dialect klinken.
Bezoekers van deze dienst kunnen in het dialect alles veel dichterbij ervaren en dat het niet hoogdravend of verheven klinkt.
Na de kerkdienst is er koffie drinken. Iedereen is van harte welkom om deze dienst bij te wonen.