Categorie archief: Nieuws

Extra gemeenteavond maandag 23 april 

Maandagavond 23 april begint om 19.30 uur in De Rank een gemeenteavond met als thema Homoseksualiteit. Onze visie op homoseksualiteit wordt gevoed vanuit de Bijbel, persoonlijke ervaringen en maatschappelijke ontwikkelingen.

Onder leiding van Herman van WIjngaarden zullen we hierover spreken.  Meer info vindt u op bladzijde 13 van de vernieuwde Kerkklank.  We rekenen op een ruime opkomst!

De kerkenraad

Succesvol kerkenpad

Vandaag deed de Dorpskerk mee aan het kerkenpad in Vaassen. Rond de honderd mensen bezochten de kerk en werden daarbij tevens getracteerd door de jarige ds. Lavooij.
Er was ook een ware flashmob, die tot zijn grote verrassing begon te zingen ter ere van zijn verjaardag.

Terugkoppeling opbrengst Spaardoosjes en het Paasontbijt

Afgelopen weekend was formeel de laatste zondag dat de spaardoosjes ingeleverd konden worden. Er zullen er vast nog wel enkele binnendruppelen, maar de voorlopige tussenstand van de Dorpskerk bedraagt € 352,08. Een heel mooi bedrag.
Het Paasontbijt heeft € 240,- opgebracht.

Totaal kunnen we dus € 592,08 bijschrijven voor ons project in Moldavië. En daar komt dan nog de opbrengst van de spaardoosjes vanuit de Tabernakel bij. Per kerk wordt het mooist versierde spaardoosje gekozen en bij de Dorpskerk gaat de prijs naar Sem Kramer. Sem van harte gefeliciteerd en binnenkort ontvang jij een leuke prijs.

Namens de diaconieën onze hartelijke dank voor uw / jouw bijdrage.

Ziekte ds. Van de Leek-Vosmeer

Helaas heeft ds. Van der Leek-Vosmeer zich op 5 april ziek moeten melden. Zo het zich laat aanzien, kan dit een aantal weken gaan duren. Voor haar komende preekbeurten wordt vervanging gezocht.

In voorkomende gevallen kunnen gemeenteleden uit wijk West contact opnemen met ouderling Anneke Schuurman (573198).

Kerkenpad

Op zaterdag 14 april zijn de Vaassense kerken tussen 10.00 en 13.00 uur open in verband met het Vaassense Kerkenpad. De kerken presenteren zich aan geïnteresseerden en vinden het leuk als er veel mensen langskomen. Uiteraard kunnen de kerken worden bezichtigd, maar u kunt er ook even genieten van de rust en stilte. U bent tot niets verplicht. Wanneer u wilt kunt u uiteraard in gesprek gaan met een van de aanwezige vertegenwoordigers van de kerk. Zij geven u graag informatie over hun kerkgemeenschap.
In de kerken zullen ook gratis exemplaren van het boekje dat voorgangers van een aantal kerken hebben uitgegeven. In het boekje staat een selectie van de Kerkkronkels die ze in het Vaassens Weekblad schreven.

Video van verschillende Paasactiviteiten

Anneke Filmer filmde een aantal activiteiten rond de Paasviering in de Dorpskerk en de Rank, zoals te zien is in onderstaande video. Ze begint op het Kerkhof en eindigt bij Woord & Daad.

Paasmorgen

Op Paasmorgen zeggen de christenen tegen elkaar: “De Heer is waarlijk opgestaan”.

Drie dagen na zijn begrafenis bleek Jezus opgestaan te zijn. Ook na tweeduizend jaar is deze boodschap voor christenen het hoogtepunt van het kerkelijk jaar.

In de kerk versieren we vandaag een kruis met bloemen. De dood heeft niet meer het laatste woord, ook daarna mogen we verder leven.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Zandtovenaar met een verhaal

Deze zandtovenaar vertelt een mooi verhaal, dat in deze tijd erg passend is.

Inzameling voor de lokale Voedselbank groot succes!

In de week rondom “Biddag voor gewas en arbeid” hebben de diaconieën van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk opgeroepen om het werk van de lokale Voedselbank te ondersteunen. Hieraan is volop gehoor gegeven.

Tijdens de collecten in de Dorpskerk en de Tabernakel is op woensdag en zondag en enkele andere losse giften een bedrag van bijna € 800,- bijeengebracht.

Naast geld zijn er in beide kerken ook goederen ingezameld. Daarbij gaat het om totaal 16 kratten. Resultaten waar we als gemeenteleden trots op mogen zijn en waar de Voedselbank weer veel gezinnen, die het moeilijk hebben, blij mee kan maken.

Mede namens de Voedselbank, dank voor uw gulle gaven en we hopen als diaconieën in de week van 7 november 2018 (Dankdag voor gewas & arbeid) wederom op uw steun te kunnen rekenen.

Van dinsdag 2 tot en met vrijdag 6 april is ds. Lavooij afwezig.

U kunt, indien nodig,  contact opnemen met ouderling Marijke Dekker (telefoon 573109).