Categoriearchief: Nieuws

Werkzaamheden aan het Snuffelhuis gestart

Op dit moment wordt er druk gewerkt aan het nieuwe kerkelijke centrum.

Kerstzangavond

We hopen dit jaar weer een Kerstzangavond in de Dorpskerk te organiseren. Deze vindt dit jaar op dinsdagavond 13 december 2022 plaats en begint om 20.00 uur. We zingen dan samen met het orgel een aantal liederen en bereiden ons op die manier voor op Kerst.

Arjen Leeffers en Fred van den Berg bespelen het orgel. Janny van den Berg en Ria van Dijk verlenen hun medewerking op dwarsfluit. U bent van harte welkom, de toegang is gratis.

Werkzaamheden Snuffelhuis

In de week van 5 december 2022 beginnen de werkzaamheden aan het Snuffelhuis. Er zullen hekken om het gebouw worden gezet en daarna zal er eerst een deel worden afgebroken. In januari 2023 begint de aannemer met de bouw.

Het gerenoveerde kerkelijke centrum zal voor de bouwvakvakantie van 2023 worden opgeleverd.

Symbolische bloemschikken – 1e Adventzondag

Advent – betekent ‘Komst’. Met advent leven wij toe naar kerstfeest: het feest van de komst van Jezus op deze wereld. Wij zijn in afwachting en bezinning.

In het stuk zien wij soberheid en ingetogenheid, de paarse kleuren zijn hier het symbool van.
De amaryllisbol en kleine bolletjes, wachten op hetgeen wat komen gaat.
Het groen staat voor hoop en nieuw-leven.

Adventsproject 2023 – Schrikken van Gods liefde

De Kidskerk en Kindernevendienst gaan vandaag horen over het verhaal in Lucas 1: 5-25.

Het leven van Zacharias kabbelt voort. Hij werkt als priester, krijg daarbij zelfs de eervolle opdracht het reukoffer te brengen. Dat Elisabet en hij geen kinderen hebben ontvangen is verdrietig, maar tegelijk geldt: het is niet anders.
God schrikt Zacharias op uit dat leven. Hun gebed wordt verhoord en hun zoon zal Israël aankondigen dat de Messias komt. Zacharias schrikt en twijfelt: dit is onmogelijk, zo anders kan zijn leven niet worden. God zegt het door de profeten en zegt het hem door zijn engel. Toch kan Zacharias het niet geloven; Gods liefde is te groot. Dat hij moet zwijgen tot de geboorte van Johannes is een straf van God, maar meer nog: een belangrijke les.

De leiding van de Kidskerk en Kindernevendienst

Ontbijtactie

Op zaterdagochtend 26 november 2022 zijn er in alle vroegte 86 ontbijtpakketjes bezorgd. Daarvan waren er 44 een verrassing (26 aangemeld door gemeenteleden en 18 door (voor VIOS).  Mede door onze sponsoren is het mogelijk dat we de gehele opbrengst, te weten 520 euro, kunnen overmaken naar het doel van onze gezamenlijke actie “Noodhulp Lesbos”. 

Sponsoren:
Bouw- en aannemingsbedrijf van Laar, GMM Luchttechniek B.V., Bouwmeester Buitengewoon Vers, Kroon keurslager en VLB Personeelsdiensten.
We willen de sponsoren danken voor hun (financiële) bijdrage, de vrijwilligers die vrijdag hebben geholpen met het inpakken & zaterdag met het bezorgen, en natuurlijk de deelnemers aan deze actie. 

De gezamenlijke diaconieën

Inzameling Voedselbank

De inzamelingen in de week van “Dankdag voor Gewas & Arbeid” hebben in de beide kerken totaal 25 kratten met levensmiddelen en verzorgingsartikelen opgeleverd.

Aansluitende inzamelingen
Op zaterdag 12 november een extra inzameling georganiseerd bij en in samenwerking met onze lokale supermarkten AH en Jumbo.
De opbrengst overtrof al onze verwachtingen want de inwoners van Vaassen hebben 4 rolcontainers, oftewel 70 volle kratten met levensmiddelen bijeengebracht. Ook is via de collectedozen in de supermarkten totaal ruim € 400,- gedoneerd. Dit bedrag zal in overleg met de supermarkten worden omgezet in extra producten.
We danken alle vrijwilligers die deze zaterdag hebben geholpen. Zonder jullie hulp was het zeker niet gelukt. De resultaten laten zien dat we als kerkelijke gemeenten en inwoners van Vaassen zeer betrokken zijn bij het wel en wee van onze medemens. 
Mede namens de Voedselbank onze hartelijk dank voor jouw bijdrage.
“God werkt door mensen, voor mensen”

De gezamenlijke diaconieën

Adventsprogramma 2022 KIDSkerk

De Kidskerk zullen dit jaar weer met de kinderen een adventsproject doen. Hier is al een hele mooie ster voor geknutseld die voorin de kerk zal komen. Maar die ster heeft verassingen, welke? Dat gaan we nog niet verklappen.

Alle kinderen zijn de vier adventszondagen welkom in de Dorpskerk om 9:30 uur.

We gaan luisteren naar de verhalen maar ook knutselen. Dit jaar zullen we iedere week een mooie hanger maken voor in de kerstboom. Zodat met Kerstmis de kerstbomen in de kerk hopelijk vol zullen hangen met mooie hangers gemaakt door de kinderen. Het gaat deze adventsperiode over Liefde en niet zomaar een liefde maar de liefde van GOD. We horen uit de verhalen van Lucas dat GOD van ons houd.

  • 27 november zullen we Schrikken van GOD zijn liefde.
  • 04 december worden we verrast door GOD zijn liefde.
  • 11 december gaan we GOD zijn liefde proberen te leren begrijpen.
  • 18 december krijgen we een teken van GOD zijn liefde.

Om met Kerstmis te zien dat hij zijn liefde aan ons laat zien met de geboorte van Jezus. We hopen natuurlijk dat jullie allemaal weer komen en samen met ons op weg gaan naar Kerstmis.

De leiding van de Kidskerk.

Liturgisch bloemschikken Eeuwigheidszondag 2022

De schikking van Eeuwigheidszondag is gemaakt rond een hart als teken dat God met zijn liefde in ons midden is. Hij is onze toevlucht in leven en dood. Wij mogen onze geliefden bij hem geborgen weten.
Hun namen staan op de steentjes en worden genoemd en in het licht gezet omdat zij met ons verbonden blijven. De witte amaryllis staat voor reinheid en hoop op nieuw leven bij God.

Evangelisatieochtenden

Het thema van deze twee dagen is: “Samen aan tafel”.

In de herfstvakantie is er voor de kinderen van de basisschool weer van alles te doen in de Tabernakel kerk, Prins Hendrikweg 6 Vaassen.
Op donderdag van 9.30-11.30 en vrijdag van 9.30-12 uur zijn er activiteiten zoals naar een verhaal luisteren en meebeleven, liedjes zingen, vogelhuisjes bouwen, schilderen, kaarsen maken, kijkdozen maken, vriendschapsbandjes vlechten, enzovoorts.
Op vrijdag eten we als afsluiting pannenkoeken.
We hopen dat er veel kinderen gaan komen en dat we de Blijde Boodschap van het evangelie mogen doorgeven.
Graag vragen we uw/jouw gebed om zegen over deze ochtenden.