Categorie archief: Nieuws

Zandtovenaar met een verhaal

Deze zandtovenaar vertelt een mooi verhaal, dat in deze tijd erg passend is.

Inzameling voor de lokale Voedselbank groot succes!

In de week rondom “Biddag voor gewas en arbeid” hebben de diaconieën van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk opgeroepen om het werk van de lokale Voedselbank te ondersteunen. Hieraan is volop gehoor gegeven.

Tijdens de collecten in de Dorpskerk en de Tabernakel is op woensdag en zondag en enkele andere losse giften een bedrag van bijna € 800,- bijeengebracht.

Naast geld zijn er in beide kerken ook goederen ingezameld. Daarbij gaat het om totaal 16 kratten. Resultaten waar we als gemeenteleden trots op mogen zijn en waar de Voedselbank weer veel gezinnen, die het moeilijk hebben, blij mee kan maken.

Mede namens de Voedselbank, dank voor uw gulle gaven en we hopen als diaconieën in de week van 7 november 2018 (Dankdag voor gewas & arbeid) wederom op uw steun te kunnen rekenen.

Van dinsdag 2 tot en met vrijdag 6 april is ds. Lavooij afwezig.

U kunt, indien nodig,  contact opnemen met ouderling Marijke Dekker (telefoon 573109).

Paasactiviteiten in Vaassen

Rondom de Paasdagen zijn er veel activiteiten in Vaassen. Natuurlijk dragen ook de Vaassense kerken daar hun steentje aan bij.
Traditioneel beginnen de eerste activiteiten op begraafplaats ‘De Wanenk’. Om 07.10 uur worden de geïnteresseerden verwacht bij de ingang van de begraafplaats. Daar wordt een korte samenkomst gehouden, waarbij een aantal liederen wordt gezongen en het Paasevangelie wordt gelezen. Daarna gaan de aanwezigen naar kerkelijk centrum De Rank aan de Torenstraat.

 

In de Rank verzorgt de Diaconie een paasontbijt, dat door een aantal sponsoren mogelijk wordt gemaakt. Er wordt wel een inzameling gehouden voor een goed doel en dat is deze keer het project Bethania in Moldavië. In deze regio hebben mensen het zwaar en de diaconie wil dit project dan ook van harte aanbevelen.

 

Na afloop van het ontbijt start om 09.15 uur de Paaszang op het Marktplein. De vrolijke liederen worden begeleid door leden van het Vaassens Fanfare Corps. Wanneer het weer roet in het eten dreigt te gooien is dat geen probleem, want dan wordt de Paaszang in de Dorpskerk gehouden. Het gaat dus altijd door.
Nadat de Paaszang rond kwart voor tien is afgerond kunnen de aanwezigen naar hun eigen kerk gaan. Alle diensten van de Vaassense kerken beginnen die ochtend om 10.00 uur.

Vaassense voorgangers geven boekje uit

Geregeld schrijven de Vaassense voorgangers in het Vaassens Weekblad een kerkkronkel. Deze worden door veel mensen gelezen en worden erg gewaardeerd. Daardoor ontstond het idee om een selectie uit deze Kerkkronkels uit te geven in de vorm van een boekje. Aan het vormgeven en drukken wordt momenteel de laatste hand gelegd.
Helaas ontbreekt pastor Vroom op de bijgevoegde afbeelding.
Op 14 april zal het boekje verschijnen en kunnen geïnteresseerden deze boekjes gratis afhalen in een van de kerken in Vaassen. Op deze zaterdag zullen de kerken van Vaassen van 10.00-13.00 uur open zijn in verband met een kerkenpad. De kerken nodigen u van harte welkom om die dag in een of meerdere kerken binnen te lopen.

Sign zingt Open up my heart

Tijdens de MessAgedienst van 18 maart 2018 zong Sign het lied Open up my heart.

Hosanna zingt ‘De Rivier’

Christelijk gemengd koor Hosanna zingt in de Dorpskerk het lied ‘De Rivier’ op 14 maart 2018 (biddag) in de Dorpskerk van Vaassen.

Het Chr. Mannenkoor ‘Looft den Heere’ geeft op 24 maart om 20.00 uur een passieconcert in de Dorpskerk in Vaassen. Als vocale solisten treden de sopraan Willemijn de Munnik uit Urk op en de bas-bariton Gert Pannekoek. Verder werken mee de organist Minne Veldman, de harpiste Regina Ederveen en de pianist Wilco Veldkamp.
Dominee Faassen uit Apeldoorn zal de verbindende tekst verzorgen. Dirigent Freddy Veldkamp heeft het programma samengesteld en heeft ook de algehele leiding van deze avond.

De dirigent en het bestuur hebben het concert een ‘Passieconcert’ genoemd. Het woord ‘passie’ kan verschillende associaties oproepen. Passie staat voor ‘hartstocht’, maar ook voor ‘lijden’. Alle liederen spreken ervan en de mannen met de solisten willen bezoekers laten genieten van een gerichte en heerlijke avond. Toehoorders worden zelf ook gevraagd om mee te zingen bij het ‘U zij de glorie’.

Kaarten voor dit concert zijn nu al te koop bij een van de koorleden of op donderdagavond aan de Kosterstraat 20 in Vaassen van 19.00 tot 19.45 uur. Meer informatie over het koor op www.looftdenheere.com, of via telefoonnummer 055-3558875.

Onlangs is de donorwet door de Eerste Kamer aangenomen. Voor de stemming in de kamer heeft de scriba van de PKN ds. René de Reuver zich voor donorregistratie uitgesproken, zonder zich daarbij uit te spreken of iemand al dan niet voor of tegen zou moeten zijn. Wel dat het verstandig is het standpunt te registreren. Dat voorkomt veel onduidelijkheid.
Op de site van de PKN is hierover een artikel opgenomen zie:
https://www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuws/scriba-over-donorwet-niemand-sterft-voor-zichzelf

Eerder is er in Trouw een interview verschenen met Ds de Reuver over voltooid leven. Een verkorte versie is verschenen op de site van de PKN:  https://www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuws/scriba-rene-de-reuver-over-voltooid-leven

Voor je meningsvorming over deze
kwesties adviseer ik u kennis te nemen
van deze artikelen.

Voorlopige opbrengst actie Kerkbalans

Het voorlopige resultaat van de actie Kerkbalans is 143.500 euro. Ten opzichte van het resultaat direct na de actie Kerkbalans vorig jaar is dat een stijging van ongeveer drieduizend euro. Omdat nog niet alle toezeggingen zijn ingeleverd, zal dit bedrag nog wat stijgen en zullen we het begrootte bedrag van 146.000 euro overschrijden. Daarmee hebben we het begrootte tekort van 22.000 euro echter nog niet weggewerkt, maar zal dit tekort naar alle waarschijnlijkheid wel kleiner worden en hoeven we minder in te teren op ons eigen vermogen.
Al met al kunnen we terug zien op een mooie start van Kerkbalans 2018. De komende maanden zullen we moeten werken aan het binnenhalen van de laatste loodjes.
Iedereen die aan dit resultaat heeft bijgedragen van harte bedankt.
We denken daarbij vooral ook aan de tientallen lopers die zich de afgelopen weken voor deze actie hebben ingezet.
De kerkrentmeesters