Categoriearchief: Nieuws

Uitleg aan kinderen

Ds. Lavooij legt aan een aantal kinderen uit de kerk een Joods ritueel uit. Het zal hier niet uitvoerend worden beschreven, het filmpje hieronder geeft het hele fragment weer.

Paasboodschap Gussew

We ontvingen van onze Russische Partnergemeente de volgende boodschap:

изображение.png

Liebe Schwestern und Brüder!

Es liegen zwischen einigen von uns viele hundert  Kilometer und trotz der Entfernung werden wir morgen in einem lauten Jubel gemeinsam “Christ ist erstanden” rufen. “Er ist wahrhaftig auferstanden! “

Wir wünschen Euch allen Zeichen der Auferstehung, die euren Glauben stärken. Dies möge in kleineren Lebenssiegen wie Versöhnung und Neuanfang geschehen. Aber auch Angesichts des Todes den Christus in ein Fest der Auferstehung und des Wiedersehens verwandeln kann.

Christ ist erstanden!

Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.
Offenbarung 1,18

Pastorin Natalia und Pastor Aleksey Chizhov, 

Gusev/Gumbinnen 2019

Voor wie het Duits niet helemaal kan volgen staat hieronder de vertaling van dit bericht:

Beste Zuster en Broeders!

Er liggen tussen ons vele honderden kilometers en ondanks de afstand zullen wij morgen in luid gejubel gemeenschappelijk “Christus is opgestaan” roepen. “Hij is waarlijk opgestaan”

Wij wensen jullie allen tekenen van de opstanding, die jullie geloof versterken. Deze zouden in kleine overwinningen in het leven zoals “verzoening” en “een nieuwe begin” kunnen beginnen. Maar ook door de dood van Christus in een feest van de opstanding en het weerzien veranderen  kan.
Christus is waarlijk opgestaan!

Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. ​Amen.
En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de doodzelf.
(Openbaringen 1 vers 18)

Zonovergoten Paaszang op Vaassens Marktplein

De laatste jaren is het traditie geworden dat, voor de kerkdiensten in Vaassen beginnen, op het Vaassense Marktplein een aantal Paasliederen worden gezongen. Een ensemble vanuit het Vaassens Fanfare Corps begeleidt de samenzang.
Ook dit jaar werd deze Paaszang goed bezocht en konden mensen van het zonnetje genieten. Door de lage temperatuur was de jas echter nog wel nodig.

Liturgisch bloemstuk Pasen 2019

Uit naam van de liefde
Op deze Paasmorgen vieren we de overwinning van het leven op de dood.
Het nieuwe leven wordt verbeeld door bloesem en witte bloemen, wat samen bindt met het kruis.
De stenen symboliseren het open graf.

Kerk op Schoot

Op zondag 7 april 2019 is er weer kerk op schoot. Dat betekent kerk voor alle kinderen van 0 tot 5 jaar en hun (groot)ouders, broertjes en zusjes. We beginnen om 16.00 uur in de Dorpskerk. We zingen kinderliedjes, luisteren naar het Paasverhaal en maken een knutsel. Het duurt ongeveer 20 minuten en daarna is er tijd voor koffie, thee en limonade.
Wees welkom!

Ds. Lavooij geniet van een korte vakantie

Ds. C.E. Lavooij is van 27 maart tot en met 2 april afwezig.
Aanspreekpunt voor pastorale zorg in wijk Oost is Marijke Dekker, telefoon 573109 of 06-20392354.
In de ochtenddienst van 31 maart gaat ds. J.H. van Osch voor.

Hosanna gaat op zondag 31 maart naar Duitsland

Christelijk gemengd koor Hosanna gaat op uitnodiging van onze partnergemeente in Borghorst naar Duitsland. Daar verleent het koor medewerking aan een oecumenische dienst in de St. Cosman en Damian Kirche in het naburige Horstmar-Leer.

Het koor vertrekt om 14.30 uur per bus vanaf het parkeerterrein voor de Cannenburch en verwachten rond 22.00 uur weer thuis te zijn.

Mensen die mee willen, kunnen zich bij Riky Timmermans-van ’t Einde (0578-572279) opgeven. Er wordt een bijdrage in de kosten gevraagd van tien euro.

MessAgedienst met Rob Visser en Living Letter

Op zondagavond 31 maart wordt de volgende MessAgedienst in de Dorpskerk gehouden. De dienst begint om 19.00 uur en wordt geleid door ds. Rob Visser. Het thema van de dienst is: “Terugzien, afzien, voorzien en uitzien”. Living Letter uit Wapenveld zal medewerking verlenen aan deze dienst.

Ds. Rob Visser is in Vaassen bekend als voorganger vooral bekend als predikant van de Grote Kerk in Apeldoorn. Op koninginnedag 2009 oogste hij alom bekendheid door de Grote Kerk open te stellen na het tragisch afgelopen bezoek van de koninklijke familie aan Apeldoorn. In 2010 volgde hij zijn roeping door als missionaire predikant naar de nieuwe wijk IJburg in Amsterdam te gaan. 

De band Living Letter uit Wapenveld is in 2012 opgericht en brengt in optredens met zang, muziek en enthousiasme de positieve boodschap van geloof, hoop en liefde. Daarmee willen ze als leden van de band laten zien wat hun geloof voor hen betekend. Zoals ze het zelf zeggen: “Wij willen door middel van muziek uitstralen wie onze God is en laten ervaren dat Hij leeft! Hopelijk kan iedereen die onze muziek hoort een stukje van deze levende God ‘lezen’”.

De dienst begint weliswaar om 19.00 uur, maar vanaf 18.30 uur is iedereen al van harte welkom om even wat te drinken. De dienst wordt gehouden in de Dorpskerk aan de Markt in Vaassen. Aan het einde van de dienst wordt een collecte gehouden voor de onkosten van de dienst.

Dorpskerk Vaassen ondertekent intentieverklaring voor dementievriendelijke gemeente

De Hervormde Gemeente is een van de organisaties die in de gemeente Epe op 7 maart jongstleden de intentieverklaring hebben getekend voor de dementievriendelijke gemeente.

‘Samen dementievriendelijk’ is een landelijk initiatief waaraan steeds meer gemeenten meedoen. Een dementievriendelijke gemeente is een samenleving waarin mensen met dementie gewoon kunnen meedoen. Waarin zij hun eigen boodschappen doen, hun bankzaken regelen, naar hun vereniging of kerk gaan of een bezoek brengen aan de bibliotheek of een museum. En waarin de gemeenschap hen een handje toesteekt wanneer zij het even niet meer weten. Dit is mogelijk als inwoners weten hoe ze het beste kunnen omgaan met iemand met dementie. Van bakker tot buurman en van dokter tot wijkagent. Dat als we iemand op straat tegenkomen die verward oogt, we niet een blokje omlopen, maar op erop afstappen en vragen of we kunnen helpen. Dat we eerst oogcontact maken, geruststellen en daarna een korte vraag kunnen stellen. Dat we belangstelling tonen en ze in hun waarde laten.

Wie zingt mee?

Op Stille Zaterdag (20 april) zal een projectkoor o.l.v. Peter Witteveen meewerken aan de dienst die om 21.00 uur begint. Zingt u graag, maar u heeft geen tijd om lid van een koor te zijn, dan is dit uw kans!
Het projectkoor zingt vierstemmig en iedereen is van harte welkom om mee te zingen. Het projectkoor doet een speciale oproep aan mannen om zich op te geven!
Het projectkoor repeteert om 17.00 uur in de Dorpskerk op de volgende zaterdagen: 16 maart, 30 maart en 13 april.
De generale repetitie is op zaterdag 20 april om 17.00 uur. Deze repetitie wordt in de Tabernakel gehouden.