Datum

Tijd

Activiteit
28-05-2019

19:30

College van Kerkrentmeesters
29-05-2019

19:30

College van Diakenen
03-06-2019

19:30

Kleine kerkenraad
25-06-2019

19:30

College van Diakenen
25-06-2019

19:30

College van Kerkrentmeesters
26-08-2019

19:30

Kleine kerkenraad
27-08-2019

19:30

College van Kerkrentmeesters
24-09-2019

19:30

College van Kerkrentmeesters
25-09-2019

19:30

College van Diakenen
07-10-2019

19:30

Federatieraad

Voor de activiteiten binnen de Hervormde Gemeente kunt u ook op een datum in de kalender hiernaast klikken. Dan ziet u wat er op die dag te doen is.

1 2