Datum

Tijd

Activiteit
27-02-2018

00:00

College van kerkrentmeesters
27-02-2018

19:30

College van diakenen
05-03-2018

19:30

Kleine kerkenraad
12-03-2018

19:30

Federatieraad

De Tabernakel

13-03-2018

19:30

Taakgroep pastoraat
27-03-2018

19:30

College van kerkrentmeesters
16-04-2018

18:00

Gezamenlijke kerkenraad

De Tabernakel

24-04-2018

19:30

College van diakenen
24-04-2018

19:30

College van kerkrentmeesters
08-05-2018

19:30

Grote kerkenraad

Voor de activiteiten binnen de Hervormde Gemeente kunt u ook op een datum in de kalender hiernaast klikken. Dan ziet u wat er op die dag te doen is.

1 2 3 4