Datum

Tijd

Activiteit
26-08-2019

19:30

Kleine kerkenraad
27-08-2019

19:30

College van Kerkrentmeesters
24-09-2019

19:30

College van Kerkrentmeesters
25-09-2019

19:30

College van Diakenen
07-10-2019

19:30

Federatieraad
29-10-2019

19:30

College van Diakenen
29-10-2019

19:30

College van Kerkrentmeesters
04-11-2019

19:30

Kleine kerkenraad
12-11-2019

19:30

Taakgroep pastoraat
26-11-2019

19:30

College van Kerkrentmeesters

Voor de activiteiten binnen de Hervormde Gemeente kunt u ook op een datum in de kalender hiernaast klikken. Dan ziet u wat er op die dag te doen is.

1 2