Datum

Tijd

Activiteit
26-03-2019

19:30

College van Diakenen
30-04-2019

19:30

College van Diakenen
30-04-2019

19:30

College van Kerkrentmeesters
07-05-2019

19:30

Grote kerkenraad
07-05-2019

19:30

Grote kerkenraad
13-05-2019

19:00

Gezamenlijke kerkenraad
28-05-2019

19:30

College van Kerkrentmeesters
29-05-2019

19:30

College van Diakenen
03-06-2019

19:30

Kleine kerkenraad
25-06-2019

19:30

College van Diakenen

Voor de activiteiten binnen de Hervormde Gemeente kunt u ook op een datum in de kalender hiernaast klikken. Dan ziet u wat er op die dag te doen is.

1 2 3