Datum

Tijd

Activiteit
27-08-2018

19:30

Kleine kerkenraad
28-08-2018

19:30

College van diakenen
28-08-2018

19:30

College van kerkrentmeesters
18-09-2018

19:30

Grote kerkenraad
25-09-2018

19:30

College van kerkrentmeesters
26-09-2018

19:30

College van diakenen (gezamenlijk)
01-10-2018

19:30

Federatieraad

De Tabernakel

30-10-2018

19:30

college van diakenen
30-10-2018

19:30

College van kerkrentmeesters
05-11-2018

19:30

Kleine kerkenraad

Voor de activiteiten binnen de Hervormde Gemeente kunt u ook op een datum in de kalender hiernaast klikken. Dan ziet u wat er op die dag te doen is.

1 2