Datum

Tijd

Activiteit
29-01-2019

19:30

College van Kerkrentmeesters
30-01-2019

19:30

College van Diakenen
26-02-2019

19:30

College van Diakenen
26-02-2019

19:30

College van Kerkrentmeesters
04-03-2019

19:30

Kleine kerkenraad
11-03-2019

19:30

Federatieraad
12-03-2019

19:30

Taakgroep pastoraat
26-03-2019

19:30

College van Diakenen
30-04-2019

19:30

College van Diakenen
30-04-2019

19:30

College van Kerkrentmeesters

Voor de activiteiten binnen de Hervormde Gemeente kunt u ook op een datum in de kalender hiernaast klikken. Dan ziet u wat er op die dag te doen is.

1 2 3