Datum

Tijd

Activiteit
29-05-2018

19:30

College van kerkrentmeesters
30-05-2018

19:30

College van diakenen (gezamenlijk)

De Tabernakel

04-06-2018

19:30

Kleine kerkenraad
26-06-2018

19:30

College van diakenen
26-06-2018

19:30

College van kerkrentmeesters
27-08-2018

19:30

Kleine kerkenraad
28-08-2018

19:30

College van diakenen
28-08-2018

19:30

College van kerkrentmeesters
18-09-2018

19:30

Grote kerkenraad
25-09-2018

19:30

College van kerkrentmeesters

Voor de activiteiten binnen de Hervormde Gemeente kunt u ook op een datum in de kalender hiernaast klikken. Dan ziet u wat er op die dag te doen is.

1 2 3