Bijbelkring

Datum

Tijd

Activiteit
13-02-2018

00:00

Bijbelkring

Op dinsdagavond 13 februari komt de Bijbelkring weer bijeen van 19.30 tot 21.15 uur in ‘De Rank’.
We denken dan na over Jesaja 11: 1-10. In dat Bijbelgedeelte gaat het over de Messias uit het geslacht van David en over het vrederijk dat Hij brengt. Zelfs het gedrag en het welzijn van de dieren krijgen in dit Bijbelgedeelte aandacht!

Hartelijk welkom op deze avond.

Ds. B. van ’t Veld