Extra gemeenteavond

Op woensdag 23 november houden we vanaf 19.30 uur een extra gemeenteavond.

Dan worden de resultaten van de enquête kort toegelicht en gaan we op basis daarvan een aantal acties in gang zetten. Daar hebben we uw en jouw hulp bij nodig.