Gebedskring

Datum

Tijd

Activiteit
16-11-2018

19:00 - 20:00

Gebedskring

Vanavond komt de Gebedskring bijeen in de Kerkenraadskamer van de Dorpskerk.
Tijdens de Gebedskring wordt gebeden voor onze gemeente, het kerkenraadswerk, lief en leed in onze gemeente en voor maatschappelijke onderwerpen.