Kerkenraadsvergadering

De kerkenraad vergadert vanavond en bereidt de gemeenteavond van 23 november voor.