Kopij voor Kerkklank moet binnen zijn

Vanmorgen moet de kopij voor Kerkklank van september op 5 september voor 09:00 uur worden aangeleverd.

De redactie komt later vandaag bijeen.