Ouderenmiddag PCOB

Datum

Tijd

Activiteit
20-12-2018

14:30

Ouderenmiddag PCOB

De ouderenmiddag van de Protestants-Christelijke OuderenBond staat vandaag in het teken van Kerst.