Preekbespreking

Datum

Tijd

Activiteit
25-01-2018

11:00 - 12:00

Preekbespreking

Vanmorgen bespreekt ds. Lavooij het thema voor de preek van zondagavond met gemeenteleden.
U bent van harte welkom om aan dit gesprek deel te nemen.
Het gesprek vindt plaats in de Consistoriekamer van de Dorpskerk.