Preekbespreking

Datum

Tijd

Activiteit
01-02-2018

11:00 - 12:00

Preekbespreking

Ds. Lavooij bespreekt het thema van de dienst van komende zondag met gemeenteleden.

Iedereen is van harte welkom om aan deze bespreking mee te doen. U wordt verwacht in de Consistoriekamer van de Dorpskerk bij de toren.