Preekbespreking

Datum

Tijd

Activiteit
08-02-2018

11:00 - 12:00

Preekbespreking

Ds. Lavooij bespreekt vandaag het thema van zijn preek komende zondag met gemeenteleden. Iedereen is van harte welkom in de Consistoriekamer in de Dorpskerk om hieraan deel te nemen.