Preekbespreking

Datum

Tijd

Activiteit
01-11-2018

11:00 - 12:00

Preekbespreking

Vanmorgen bespreekt ds. Lavooij het Bijbelgedeelte, dat hij als basis voor zijn preek voor komende zondag gebruikt, met gemeenteleden.

U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen. U wordt verwacht in de Consistoriekamer van de Dorpskerk (bij de toren).