Preekbespreking

Datum

Tijd

Activiteit
08-11-2018

11:00 - 12:00

Preekbespreking

Vanmorgen bespreekt ds. Lavooij het thema van de dienst van komende zondag met gemeenteleden.
U bent van harte welkom om hierbij aan te sluiten. De groep komt in de Consistoriekamer bij elkaar.