Preekbespreking

Datum

Tijd

Activiteit
07-02-2019

11:00 - 12:00

Preekbespreking

Ds. Lavooij bespreekt het thema van de preek van komende zondag met gemeenteleden.

U bent van harte welkom in de kerkenraadskamer in de Dorpskerk om hieraan mee te doen.