Preekbespreking

Datum

Tijd

Activiteit
11-04-2019

11:00 - 12:00

Preekbespreking

Ds. Lavooij bespreekt het thema van de kerkdienst van komende zondag met gemeenteleden in de kerkenraadskamer van de Dorpskerk.
U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.