Preekbespreking

Datum

Tijd

Activiteit
09-01-2020

11:00 - 12:00

Preekbespreking

Ds. Lavooij bespreekt het thema van de preek van komende zondag met gemeenteleden.

U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen. U wordt om 11.00 uur verwacht in de kerkenraadskamer van de Dorpskerk.