Preekbespreking

Datum

Tijd

Activiteit
30-07-2020

09:00 - 10:00

Preekbespreking

Ds. Lavooij bespreekt het thema van de preek van komende zondag met gemeenteleden.
U bent van harte welkom in de Dorpskerk.