Preekbespreking in de Consistoriekamer Dorpskerk

Datum

Tijd

Activiteit
26-04-2018

11:00 - 12:00

Preekbespreking in de Consistoriekamer Dorpskerk

Ds. Lavooij bespreekt het Bijbelgedeelte voor zijn preek van komende zondag met gemeenteleden.

Iedereen is van harte welkom in de Consistoriekamer van de Dorpskerk. U kunt naar binnen door de deur onder de toren.