Preekvoorbereiding

Datum

Tijd

Activiteit
28-11-2019

11:00 - 12:00

Preekvoorbereiding

Ds. Lavooij bespreekt het thema van komende zondag met gemeenteleden.

U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen. U wordt verwacht in de kerkenraadskamer van de Dorpskerk.