Preekvoorbereiding

Ds. Lavooij bereidt met gemeenteleden het thema van de preek van komende zondag voor.
U bent van harte welkom om hierbij aan te sluiten. We komen bijeen in de Consistoriekamer van de Dorpskerk.