Speulbrinkdienst

Ds. Van der Leek-Vosmeer gaat voor in de dienst in De Speulbrink.
De maaltijd van de Heer/Avondmaal is voor iedereen die zich ertoe geroepen voelt.
De vieringen hebben een oecumenisch, inclusief karakter. Er zijn twee diakenen en een ouderling. De diakenen zorgen voor de wijn en het brood. Er is geen collecte.