Stichting Vrienden van de Vaassense Dorpskerk

Opgericht 1 januari 2008. RSIN 816130942.

Verzoek om uitstel publicatieplicht ANBI

Helaas is het onze stichting niet gelukt om voor 1 juli 2021 de jaarstukken te publiceren. De reden daarvan is dat ik eind juni 2021 wegens drukke werkzaamheden voor de Stichting en een ziekenhuisopname eind juni niet in staat was om tijdig de gevraagde gegevens aan de Belastingdienst  op te leveren.

Wij verzoeken u om 4 maanden uitstel voor het inleveren van de gegevens te verlenen.

Vaassen, 2 juli 2021.

Hartelijk dank voor uw begrip,

A.J. van der Zaan

Penningmeester