Koster met vakantie

Koster Fred van de Berg is van 2 oktober tot en met 9 oktober afwezig i.v.m. vakantie. Contactpersoon tijdens zijn afwezigheid is Joop van Essen: 575996.