Evangelisatieochtenden

Het thema van deze twee dagen is: “Samen aan tafel”.

In de herfstvakantie is er voor de kinderen van de basisschool weer van alles te doen in de Tabernakel kerk, Prins Hendrikweg 6 Vaassen.
Op donderdag van 9.30-11.30 en vrijdag van 9.30-12 uur zijn er activiteiten zoals naar een verhaal luisteren en meebeleven, liedjes zingen, vogelhuisjes bouwen, schilderen, kaarsen maken, kijkdozen maken, vriendschapsbandjes vlechten, enzovoorts.
Op vrijdag eten we als afsluiting pannenkoeken.
We hopen dat er veel kinderen gaan komen en dat we de Blijde Boodschap van het evangelie mogen doorgeven.
Graag vragen we uw/jouw gebed om zegen over deze ochtenden.