Unieke beelden van de Dorpskerk

Het zijn natuurlijk unieke beelden van Vaassen die u bij deze video ziet.
We mogen blij zijn met de Dorpskerk!

De toren wordt op dit moment gerestaureerd en de planning is dat de werkzaamheden voor de Kerst zijn afgerond. De Dorpskerk is dan helemaal opgeknapt en helemaal bij de tijd.

Het kerkbestuur zit echter nog wel met een tekort van enkele tienduizenden euro’s. Alhoewel veel particulieren al hebben bijgedragen aan de restauratie komt het nog steeds voor dat mensen vragen hoe ze alsnog bij kunnen dragen.

Bijdragen kan door een bijdrage te storten op rekeningnummer NL62 RABO 0364 4497 64 van de Stichting Vrienden van de Vaassense Dorpskerk. De stichting is geregistreerd als culturele ANBI en daarmee is de bijdrage extra aftrekbaar van de belasting.