Voorlopige opbrengst actie Kerkbalans

Het voorlopige resultaat van de actie Kerkbalans is 143.500 euro. Ten opzichte van het resultaat direct na de actie Kerkbalans vorig jaar is dat een stijging van ongeveer drieduizend euro. Omdat nog niet alle toezeggingen zijn ingeleverd, zal dit bedrag nog wat stijgen en zullen we het begrootte bedrag van 146.000 euro overschrijden. Daarmee hebben we het begrootte tekort van 22.000 euro echter nog niet weggewerkt, maar zal dit tekort naar alle waarschijnlijkheid wel kleiner worden en hoeven we minder in te teren op ons eigen vermogen.
Al met al kunnen we terug zien op een mooie start van Kerkbalans 2018. De komende maanden zullen we moeten werken aan het binnenhalen van de laatste loodjes.
Iedereen die aan dit resultaat heeft bijgedragen van harte bedankt.
We denken daarbij vooral ook aan de tientallen lopers die zich de afgelopen weken voor deze actie hebben ingezet.
De kerkrentmeesters