Op 4 februari 2018 is er ’s avonds weer een laagdrempelige MessAge-dienst. Voorganger in deze dienst is ds. Sjoerd Muller uit Epe. Marianne van de Vlag & band zal wederom medewerking verlenen aan deze dienst en de samenzang begeleiden.

Thema van de dienst is: “De beuk erin”.

Vanaf 18.30 uur is er inloop met koffie/thee/fris en is er gelegenheid om in gesprek te gaan met leden van de werkgroep en de kerkenraad. Het belooft opnieuw een fijne dienst te worden en de werkgroep hoopt weer velen te mogen begroeten.

Na afloop is er t.b.v. de MessAge-diensten een extra collecte bij de uitgang.

Wees welkom!