Gezamenlijk project – Tabernakel & Dorpskerk

Terugkoppeling Stichting Kontaanoo

De afgelopen drie jaren hebben de beide kerken via Stichting Kontaanoo een project in Gambia (Jidda) ondersteund. De ondersteuning richtte zich primair op de bouw van een aantal schoolgebouwen. De jeugd heeft de toekomst. Maar daarnaast ook op de ontwikkeling / ondersteuning van de lokale maakindustrie.
Als beide kerken hebben we de afgelopen 3 jaar, door middel van collecten en acties (zoals het paasontbijt, de ontbijtactie) het mooie bedrag van € 10.751,- bijeengebracht. Een bedrag waar we als kerken trots op mogen zijn, en waar de stichting veel goed werk mee heeft kunnen doen.

Nieuw project:

In oktober 2017 zijn we gestart met een nieuwe project dat we wederom 3 jaar gaan ondersteunen. We gaan ons als kerken hardmaken voor een project in Moldavië (Bethania). Moldavië staat te boek als een van de armste landen van Europa. Het project richt zich op de hulp aan kinderen en ouderen. Op 4 februari 2018 komt een medewerkster van Kerk in Actie meer over dit project vertellen.
We hopen dat u, net als wij, enthousiast raakt. We kunnen het niet alleen, dus meld je aan bij een van de diakenen om samen dit project tot een succes te maken. En mocht je gevraagd worden, zeg dan niet op voorhand “NEE”.

De diaconie