Opbrengst voor de actie voor Sulawesi

 

De emmeractie voor Sulawesi heeft ruim € 2.000,- opgebracht.
Ruim € 500,- via de welbekende emmers in de kerk, aangevuld met € 1.485,- via bankoverschrijvingen.
Mede namens de inwoners van Sulawesi onze hartelijke dank.

De diaconie