Inzameling voor de Voedselbank

 

Op woensdag 7 november vieren we in de Dorpskerk “Dankdag voor Gewas & Arbeid”.
We staan dan ook weer stil bij het goede werk dat de lokale Voedselbank doet. Daarom zamelen we geld en goederen voor hen in.
Woensdagavond, zaterdagmorgen en zondag worden de materialen in de Dorpskerk worden ingeleverd.
Dank voor uw/jouw steun.

De gezamenlijke diaconieën