Liturgisch bloemstuk

 

Woorden bij de symbolische schikking

Dankdag voor gewas en arbeid.
Een dag waarop we stilstaan bij het dagelijks leven,
de actualiteiten en de wereld om ons heen.
Een dag waarop we dankbaar mogen zijn voor het 
jaar dat achter ons licht.