Onze gemeente in actie

Op zaterdagavond 10 november is ds. Lavooij voorgegaan in de doorlopende kerkdienst in de Bethelkerk in Den Haag. Deze wordt gehouden omdat kerkasiel wordt verleend aan de familie Tamrazyn. Dit gezin van 2 ouders met 3 kinderen uit Armenië is al 9 jaar in ons land en dreigt uitgezet te worden.

Al gedurende 2 weken zijn er ‘estafette’ diensten, waarin predikanten uit heel het land voorgaan. Iedere voorganger, samen met belangstellenden, houden ‘diensten’ van circa twee uur met schriftlezingen, overdenkingen, en zang, en proberen samen de situatie dragelijker te maken voor deze familie en daarnaast om de zorg voor deze vluchtelingen aan God voor te leggen.

Naar mijn mening is het belangrijk dat we als christelijke gemeenten laten zien dat we er zijn voor deze kwetsbare groep mensen en ook dat wij onze stem laten horen om aandacht te vragen voor de schrijnende en slepende asielprocedures waarvan veelal ook kinderen de dupe dreigen te worden. Humanere, rechtvaardiger en daadkrachtiger procedures kunnen het leed hopelijk verlichten, maar dat vraagt wijsheid en wel van Hem die alles overziet.

Wij mochten naast onze voorganger nog met vier gemeenteleden, waarvan twee jongeren van de 20+ groep, deze bijzondere bijeenkomst bijwonen. Onze tijdspanne liep van 22.00 uur tot 24.00 uur waarin onze dominee een aantal hoofdstukken uit Job voorlas en zijn lijden, de reactie van de omstanders en Gods geloof in zijn vriend Job overdacht.

Met gebed, stille momenten en liederen die acapella werden gezongen was het mooi om onze eenheid in Christen zijn, over grenzen heen, te mogen ervaren en onze medemens een hart onder de riem te mogen steken.

André van Laar