Liturgisch bloemstuk Eeuwigheidszondag 2018

  

Vandaag herdenken we de gemeenteleden die uit onze kring zijn weggevallen.
Voor ieder van hen staat er een kaars en een steentje met hun naam.
Klimop verbindt als teken van hoop de stenen met het bloemstuk.
De bladeren van de vingerplant verbeelden Gods dragende handen.
De witte bloemen staan voor licht
Wij steken de kaarsen aan ter herinnering aan de overledenenen we mogen hen geborgen weten in Gods Licht.