Lessons & Carols

Op zondag 16 december is de avonddienst weer gewijd aan Lessons & Carols. Deze dienst is inmiddels een traditie geworden en de voorbereidingen ervoor zijn afgerond. Ds. B. Heslinga gaat voor in de dienst. Een projectkoor onder leiding van Peter Witteveen zal samen met de gemeente de liederen zingen. De lezingen worden verzorgd door leden van verschillende kerken in Vaassen. De dienst begint om 19.00 uur en iedereen is van harte welkom.