Bevestiging ambtsdragers

Op zondag 13 januari werden twaalf kerkenraadsleden bevestigd of herbevestigd in hun ambt als diaken, ouderling of ouderling-kerkrentmeester. We zijn blij dat zoveel van onze leden ook de komende jaren weer een actieve rol in onze gemeente gaan vervullen.

We namen ook afscheid van twee diakenen en een ouderling. We zijn dankbaar voor al het werk dat ze in de afgelopen jaren voor onze gemeente hebben gedaan en dat ze wellicht nog achter de schermen blijven doen. Jan van der Beek bedankte ze als voorzitter van de kerkenraad en overhandigde ze als dank een bos bloemen.