Voorlopig resultaat Kerkbalans

De afgelopen weken werd de actie Kerkbalans gehouden. De medewerkers bezochten veel adressen en de kerkrentmeesters verwerkten de toezeggingen van onze gemeenteleden.

Het voorlopige resultaat van de actie is op dit moment dat er 143.500 euro is toegezegd. Dat is nog wat lager dan het begrootte bedrag, maar we hebben ook nog niet alle reacties binnen.

We danken de gevers voor hun toezegging en de medewerkers voor het vele werk dat ze weer voor ons hebben verzet.

De kerkrentmeesters