Update opbrengst Kerkbalans 2019

In Kerkklank van februari is de eerste stand van Actie Kerkbalans gepubliceerd. Omdat er veel vragen van gemeenteleden kwamen, hebben we besloten om nu de laatste stand te vermelden. Op dit moment is er € 148.000 toegezegd door in totaal 838 deelnemers.

Dat betekent dat er de afgelopen weken nog vijfduizend euro is binnengekomen, doordat mensen die niet thuis waren hun reactie alsnog doorgaven. Als u er nog niet aan toegekomen bent, kunt u uw bijdrage alsnog overmaken.

Hartelijk dank!

De kerkrentmeesters