Doopdienst 10 maart 2019

Op zondag 10 maart 2019 lieten Marijn en Wilanka Lamberink hun dochter Denaiya Hilligje Willie (Denaiya) dopen in de Dorpskerk.
We wensen hen veel voorspoed toe met de opvoeding van hun dochter en Gods zegen.