Vaassen bidt voor buitenlandse kerken

Op vrijdagavond 21 juni komen vanaf 20.00 uur gelovigen uit verschillende kerken bijeen in de Vaassense Dorpskerk. Samen met veel andere kerken in Nederland komen we bij elkaar voor de Nacht van het Gebed. Dat duurt niet de hele nacht, we gaan door tot uiterlijk 01.00 uur.

Wereldwijd worden ruim 245 miljoen christenen vervolgd vanwege hun geloof. Zij hebben ons gebed nodig. Uiteraard bidden we in de kerken regelmatig voor hen, maar eenmaal per jaar willen we dat tijdens de Nacht van het Gebed samen doen met anderen. Dat doen we bewust ’s nachts, omdat juist dan veel vervolgde christenen het zwaar hebben.

Ds. Lavooij, predikant in de Dorpskerk en een van de initiatiefnemers van de Nacht van het Gebed, benadrukt dat het christelijk geloof in veel landen levensgevaarlijk is. Het afgelopen jaar kwam Asia Bibi veelvuldig in het nieuws, zij kreeg de doodstraf, maar is uiteindelijk door buitenlandse druk vrijgesproken. Zij is slechts een van de vele verdrukten. In het westen geven we anderen de ruimte om andere geloven te belijden, maar in veel landen is die ruimte er helaas niet. De verdrukking van de christelijke kerken wordt in een aantal landen momenteel zelfs heviger.

Tijdens de Nacht van het Gebed wordt slechts een beperkt deel van de tijd gebeden. We horen en zien ook verhalen van christenen uit onder meer Noord-Korea, de Filipijnen, Noord-Afrika en Nigeria. Open Doors heeft daarvoor materiaal beschikbaar gesteld dat ons laat kennismaken met de situaties waarin de verdrukte kerken zich bevinden en waar christenen in de wereld zoal mee te maken hebben. Ook is er tijd om onderling verhalen uit te wisselen en met elkaar te spreken over de vervolging van de christenen wereldwijd.

Alhoewel het fijn is als mensen de hele avond meedoen is het geen enkel probleem als je slechts voor even aanschuift. Gedurende de hele avond ben je van harte welkom, ook al is het maar voor een kwartiertje. Je kunt elk moment binnenlopen.