Activiteiten verslagjaar 2018 Vrienden van de Vaassense Dorpskerk

In 2018 heeft de Stichting een rustig jaar gehad.

Grote geldwervingsacties zijn nog niet gestart, het wachten is op het verlenen van de diverse vergunningen door de gemeente Epe.

De ervaring is namelijk dat zodra er een schep in de grond gaat, de dorpsbewoners in actie komen om fondsen te werven.

In 2018 heeft de Stichting de Hervormde Gemeente Vaassen een bijdrage van € 2.000 gegeven voor het meerjaren onderhoudsfonds.

Daarnaast hebben de Vrienden € 600 bijgedragen in de kosten van een aantal orgelconcerten in de Dorpskerk.

Inmiddels is de Vrienden gevraagd om mee te denken over de mogelijkheden om een financiële  bijdrage te gaan leveren aan het uitbreiden en verbeteren van het bij de Dorpskerk behorende Cathechesatieokaal. Dit uit 1910 daterende gebouw zal na een ingrijpende verbouwing gebruikt worden voor kerkelijke activiteiten. De planning is dat de werkzaamheden in 202 starten en in 2021 zullen zijn afgerond.

Concrete acties hebben de Vrienden nog niet ontwikkeld, maar in 2017 heeft het bestuur besloten van haar vermogen een bedrag van € 18.000 te reserveren ten bate van het Bouwfonds.

Omdat er in 2018 weinig grote projecten rond de Dorpskerk zijn uitgevoerd, heeft het bestuur besloten om uit haar reserves € 17.000 te reserveren ten bate van het bouwfonds.