Vakantie van koster

Koster Fred van den Berg is wegens vakantie afwezig van 18 augustus tot en met 1 september.
Contactpersoon tijdens zijn afwezigheid is Joop van Essen telefoon: 575996.