Dialectdienst in Vaassen

Op zondag 13 oktober wordt om 19.00 uur in de Dorpskerk van Vaassen een bijzondere kerkdienst gehouden, een dienst in het dialect. Voorganger is dominee Reinoud Wentink uit Winterswijk en het thema is: “God’s plannen en die van ons”.
Voor veel inwoners van de Vaassen en omstreken is het ‘Voassens’ de eerste taal, de moedertaal. Daarom is het van grote waarde als er ook in de ‘geloofstaal’, in kerken en in het pastoraat, woorden beschikbaar zijn in dit dialect. Het voelt meteen ‘vertrouwd’ als er passende woorden in het dialect klinken.
Bezoekers van deze dienst kunnen in het dialect alles veel dichterbij ervaren en dat het niet hoogdravend of verheven klinkt.
Na de kerkdienst is er koffie drinken. Iedereen is van harte welkom om deze dienst bij te wonen.