Meditatie Wajakheel

Het ‘part’ of deel (de “Parsje”) van de Torah dat deze week gelezen is, betreft Exodus 35: 1-38: 20. “Wajakheel” betekent zoiets als samenkomen, vergaderen, bijeenbrengen.

Mozes vergadert de stammen Israëls om de tabernakel te gaan bouwen. Ieder brengt vrijwillig stoffen en materialen (goud en zilver) aan, dat worden ‘heffingen’ genoemd en kunstenaars worden aangewezen om deze materialen te gebruiken de tent der samenkomst te gaan bouwen. Opvallend is dat de mensen méér aanbrengen dat nodig is, zodat Mozes moet zeggen: “Stop, het is genoeg”. Kerkrentmeesters smullen van zulke teksten.

Maar we kunnen ook nog dieper peilen en dat ook actualiseren. Opeens is er van verdeeldheid en ‘gemurmureer’ even geen sprake meer, zoals eerder onderweg door de woestijn het geval was (en ook later weer gebeuren zal). Nu zijn ze één, eendrachtig om dit te doen. Mozes, in opdracht van God, smeedt al die verschillende mensen uit al die verschillende stammen (plus wat er aan ‘gemengd volk’ meegegaan is) tot één door dit gezamenlijke project. Hebben we zoiets ook niet deze week gezien? Een week, waarin zowel de premier als de koning ons verbindend hebben toegesproken vanwege de noodsituatie in ons land? En zien we door de Corona-crisis niet een bijzondere eendracht ontstaan onder ons volk, waarin mensen schouder aan schouder staan (figuurlijk te verstaan natuurlijk, gezien de feitelijke afstand die we tot elkaar moeten houden), meer omzien naar elkaar, de kwetsbaren beschermen en dat juist die onzichtbare en vaak minder betaalde beroepen nu geprezen worden en het fundament blijken te zijn waarop de samenleving rust? De Bijbel is ‘de krant van morgen’ en wie hem intensief bestudeert ontdekt dat steeds vaker.

Tot slot: de bouw van de tabernakel begint na eerst gehoord te hebben dat het volk de sabbath moet houden. ‘Makkers staakt uw wild geraas’ en ook die opdracht is brandend actueel, want houden we niet nu, noodgedwongen, een langdurige sabbat? Een inhaalmanoeuvre, zou ik het willen noemen, van al die rustdagen waarop we gewoon doorgehold zijn. Deze over weken uitgestrekte rust moge ons helpen de rust en de vrede die God geeft te (her)ontdekken. Prachtig en diepzinnig onderwijs, laten we het ter harte nemen in deze ‘stille tijd’!

Ds.Lavooij