Gevolgen Coronacrisis

Afgelopen donderdag heeft de Kleine Kerkenraad een aantal besluiten genomen ten aanzien de activiteiten in en rondom de Dorpskerk en de Hervormde Gemeente.

Om te beginnen met het goede nieuws:

 • We gaan wekelijks een kerkdienst verzorgen, die op zondagmorgen om 09.30 uur wordt uitgezonden. Gisteren hebt u de eerste kunnen zien, deze staat nog steeds op de site als u deze alsnog of nog eens wilt bekijken.
 • We willen door de week op de dinsdagen en donderdagen om 11.00 uur een korte meditatie uitzenden.
 • In de Stille Week (voor Pasen) zullen de voorgangers van de Vaassense kerken dagelijks een meditatie verzorgen. De afspraken daarvoor zijn al gemaakt.
 • Alhoewel het pastoraat aan huis voor het grootste deel komt te vervallen, wordt wel de mogelijkheid geschapen om telefonisch bereikbaar te zijn.
 • Bloemengroet gaat gewoon door, maar de bloemen worden aan de deur afgegeven.
 • Op dinsdag 24 maart zullen de bewoners van de Speulbrink en de aanleunwoningen een bloemengroet namens de kerk ontvangen.

We hebben helaas ook een behoorlijk aantal zaken moeten afzeggen:

 • De Cantorij is tot nader order stopgezet en zal daardoor ook niet kunnen meewerken aan de Stille Zaterdag van de Paascyclus (als de diensten dan ├╝berhaupt al weer worden gehouden.
 • De zondagavonddiensten komen voorlopig te vervallen en daarmee dus ook de MessAgedienst van 29 maart.
 • De zaterdagopenstelling van de Dorpskerk is met ingang van 28 maart ook opgeschort. Door de aangescherpte maatregelen is dit helaas niet meer mogelijk.
 • Ook zou er op zondag 29 maart een Kerk op Schoot bijeenkomst worden gehouden, deze gaat ook niet door.
 • De bijeenkomsten van de GemeenteGroeiGroepen zijn gestopt.
 • De Bijbelkring wordt eveneens gestopt.
 • Op Paaszondag worden de geplande activiteiten, zoals het Paasontbijt en de Paaszang op de Markt afgezegd.