Activiteitenverslag 2019 Vrienden van de Vaassense Dorpskerk

Aan de Vrienden is gevraagd om mee te denken over de mogelijkheden om een financiële  bijdrage te gaan leveren aan het uitbreiden en verbeteren van het bij de Dorpskerk behorende Cathechesatielokaal. Dit uit 1910 daterende gebouw is een gemeentelijk monument en zal na een ingrijpende verbouwing gebruikt worden voor kerkelijke activiteiten. De planning is dat de werkzaamheden in 2020 starten en in 2022 zullen zijn afgerond.

Helaas heeft de Stichting een rustig jaar gehad. Door de stikstofcrisis en het PFAS probleem ligt de bouwwereld stil. Daarom zijn geldwervingsacties zijn nog niet gestart, het wachten is op het verlenen van de diverse vergunningen door de gemeente Epe. Aanvankelijk leken alle seinen op groen te staan om de verbouwing van het Cathechesatielokaal ter hand te nemen. Door een onverwachte wijziging van het gemeentelijke beleid lijkt het erop dat de verbouwing voorlopig in de ijskast is gezet.

In 2019 heeft de Stichting de Hervormde Gemeente Vaassen een bijdrage van € 2.000 gegeven voor het meerjaren onderhoudsfonds van de Dorpskerk. Er zijn plannen om het blanke  glas in de bovenramen in de kerk te vervangen door glas in de oorspronkelijke kleur zoals deze bij de bouw van de kerk in 1852 is aangebracht. Daarnaast zal het ronde raam in de oostgevel worden vervangen door een glas-in-loodraam met een symbool van een duif. Het bestuur heeft besloten om hier  € 1.500 voor beschikbaar te stellen.

Concrete acties hebben de Vrienden nog niet ontwikkeld, maar in 2017 heeft het bestuur besloten van haar vermogen een bedrag van € 18.000 te reserveren ten bate van het Bouwfonds.

Vaassen, 22 mei 2020.