Meditatie over Filippenzen 4: 4-9

Marijke Dekker verzorgde op 26 juni 2020 de meditatie vanuit de Dorpskerk. Ze sprak over Filippenzen 4: 4-9.

Vanwege aanvangsproblemen met het streamen zijn er helaas geen beeldopnamen gemaakt.